Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Хидротехника / Новини

Новини

8th.BULGARIAN-AUSTRIAN SEMINAR: Hydrological hazards and related problems UACEG,Sofia, Bulgaria 30-31 May 2019
10.11.2018, Department of Hydraulic Engineering of UACEG
SECOND CALL  
Конкурс за професор към катедра “ХИДРОТЕХНИКА”
24.06.2016
 Със Заповед № 298/10.05.2016г. на Ректора на УАСГ са назначени специалисти за членове на Научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане ...
Източник: катедра “ХИДРОТЕХНИКА”
ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ХИДРОТЕХНИКА“
11.04.2016, ИЗБОРНА КОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ХИДРОТЕХНИКА“
                                                        С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ...
Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Денислава Христофорова Пенчева
10.09.2015
  Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на инж. Денислава Христофорова Пенчева
Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на гл.ас. инж. Тоньо Минков Чолаков
25.11.2014
 Материали по процедурата за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на гл.ас. инж. Тоньо Минков Чолаков ...
„ЛЯТНА РАБОТИЛНИЦА ПО ПРИСТАНИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ‐ ESIT‐Caen“
19.12.2013, катедра Хидротехника
На 18 декември 2013г. в зала 606 катедра „Хидротехника“ при ХТФ организира представянето на програмата за академичен обмен по ...
Страници: 1 | 2