Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Новини

Новини

Юбилейна научно-приложна сесия "ГЕОТЕХНИКАТА - НАУКА и ПРАКТИКА"
29.01.2019
 На 14 май 2019 г. ще се проведе ще се проведе Юбилейна научно-приложна сесия с международно участие "Геотехниката - наука и ...
Източник: кат. Геотехника
Съобщение на изборната комисия на катедра "Геотехника"
23.03.2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Изборната комисия по провеждане на избор за ръководител на катедра „Геотехника” при ФТС  
Материали по конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" към катедра "Геотехника"
16.03.2016
В обявения срок на конкурса за заемане на академична длъжност "професор" по научна специалност "Земна основа, фундиране и ...
Материали по конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" към катедра "Геотехника"
02.12.2015
Материали по процедура за заемане на академична длъжност "професор" по научна специалност "Земна основа, фундиране и подземно ...
Материали по конкурс за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" към катедра "Геотехника"
10.11.2015
Материали по процедура за заемане на академична длъжност "ДОЦЕНТ" към катедра Геотехника на кандидата гл. ас. д-р инж. геол. Ася ...
IX Регинална конференция на студентите по геотехнически дициплини - Georeks 2015
23.04.2015
IX Регинална конференция на студентите по геотехнически дициплини - Georeks 2015 ще се проведе в България в периода 10ти до 13ти  юли 2015г
Източник: GEOREKS 2015
Страници: 1 | 2