Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Обществени науки / Новини

Новини

Благодарствен отзив от проф. д-р Тодор Тодоров
28.11.2017, проф. д-р Тодор Тодоров

Източник: катедра "Обществени науки"
Дати за изпит катедра "Обществени науки"
07.06.2016, катедра "Обществени науки"
Избор на ръководител на катедра "Обществени науки"
16.03.2016, катедра "Обществени науки"
 Откриване на процедура за избор на ръководител на катедра "Обществени науки"
Конкурс за Доцент към Катедра "Обществени науки"
28.04.2015, Катедра "Обществени науки"
Със Заповед на Ректора на УАСГ №203 от 27.03.2015 г. са назначени членовете на научното жури.
Източник: Катедра "Обществени науки"
Публична лекция на проф.Тодор Тодоров
22.11.2012, Катедра "Обществени науки"
Конкурс за професор към катедра "Обществени науки"
17.09.2012
Със заповед на Ректора №706/23.07.2012 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
Източник: катедра "Обществени науки"