Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Геодезия и геоинформатика / Новини

Новини

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА" НА УАСГ
06.01.2017
Във връзка с обявен конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионалното направление 5.7. Архитектура, ...
Източник: кат. Геодезия и геоинформатика
Избор на ръководител на катедра „Геодезия и геоинформатика“
16.03.2016
Съобщението на Изборната комисия по провеждане на избор на ръководител на катедра „Геодезия и геоинформатика“ може да прочетете ...
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА" НА УАСГ
11.07.2014
 Във връзка с обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионалното направление 5.7. Архитектура, ...
Източник: катедра "Геодезия и геоинформатика"
КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ" КЪМ КАТЕДРА "ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА" НА УАСГ
17.06.2014
Във връзка с обявения конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по професионалното направление 5.7. Архитектура, строителство ...
Конкурс 2014 Copernicus Masters - The Earth Monitoring
19.05.2014, кат. Геодезия и Геоинформатика
Признаване на придобита в чужбина ОНС"Доктор" на инж. Мая Благоева Илиева
25.11.2011
На основание на Заповед на Ректорана УАСГ №819 от 04.11 2011 г. започна процедура по признаване на придобита в Университет „Пиер и Мария ...