Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Новини /

Изпитни дати през зимната сесия 2011/2012 учебна година в катедра АИТ.

12.01.2012

                                    ИЗПИТНИ ДАТИ:

 

                             ДОЦ. Д-Р ИНЖ. Г. МОЛЛОВА

ПИИС - ССС 16.01 /англоезично обучение/ - 10 група -  909 и 910 зала  10:30 часа

                      18.01      2  ,  8  групи -  609 и 610 зала  10:30 часа

                      02.02      1  ,  3  групи -  609 и 610 зала  10:30 часа

                      03.02      7  ,  9  групи -  609 и 610 зала  10:30 часа
 

                              ГЛ. АС. АРХ. С. ИВАНОВА

ПИИС - ССС 11.01 - 4 група -  611 зала  9:30 часа

                      12.01  - 5 група - 611 зала  9:30 часа

                      13.01  - 6 група - 611 зала  9:30 часа

                             

                              ГЛ. АС. ИНЖ. П. ПЕТКОВ

ПИИС - ТС    12.01 - 2 група -   614 зала  9:30 часа

                      16.01  - 4 група -  613 зала  9:30 часа

                      17.01  - 1 група -  613 зала  9:30 часа

                      18.01 -  5 група -  611 зала  9:30 часа

                      20.01  - 6 група -  609  зала  9:30 часа

                      23.01  - 3 група -  611  зала  9:30 часа

 

                            ГЛ. АС. ИНЖ. М. МАТЕЕВ

КСС - ССС - 16.01 /англоезично обучение/  611  зала  8:00 часа

                      24.01 -  11 група -  611 зала   8:00 часа

                      27.01  - 10 група -  609  зала  8:00 часа

                      30.01  -   9 група -  611  зала  8:00 часа
 

КССП - ТС - 01.02   -  1 група    612  зала  8:00 часа

                     02.02  -   3 група -  612 зала   8:00 часа

                     03.02  -   4 група -  612 зала   8:00 часа

                     06.02  -   2 група -  613 зала 8:00 часа