Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / История и теория на архитектурата / Новини /

Постъпила кандидатура за участие в процедура по избор на ръководител катедра "История и теория на архитектурата"

11.05.2017

Уважаеми колеги, с настоящото съобщение уведомяваме, че в определения срок и съгласно изискванията за провеждане на процедура за избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата", на 10 май 2017г. пред комисията по избор беше представена кандидатурата на доц. д-р арх. Йорданка Иванова Кандулкова.

Комисията по избор прегледа представените документи и заключи, че кандидатурата отговаря на изискванията и следва да се допусне до участие.

Изборът на ръководител на Катедра „История и теория на архитектурата“, УАСГ, Архитектурен факултет ще се проведе от 15:00ч. на 22 май 2017г. (понеделник) в канцеларията на Катедрата (кабинет 721, корпус А на УАСГ).

Приложено са публикувани:

1. Уведомително съобщение №2

2. Протокол №2 от заседание на комисията от 10.05.2017г.

3. Представените от кандидата документи: (изборна платформа, професионална автобиография и декларация по образец)Източник: комисия по избор на ръководител на катедра "История и теория на архитектурата"