Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Новини /

Покана за публична защита на дисертационен труд на Михаил Александров Матеев

19.06.2017
На 06.07.2017 г. (четвъртък) от 16:00ч. в заседателната зала на СФ към УАСГ, ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Михаил Александров Матеев, докторант към катедра "Автоматизация на инженерния труд", на тема: “ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЕИЗМИЧЕН АНАЛИЗ С ПОМОЩТА НА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ ”, Най-учтиво Ви каним да присъствате!

Източник: Документи по процедурата