Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Новини /

Защита на дисертационен труд на инж. Стефан Любомиров Трифонов

01.09.2017, Л. Здравков

На 18 септември 2017 г. (понеделник) от 17.00 ч. в зала 224 на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Изследване на ограждащи конструкции от стъкло и алуминий“ с автор инж. Стефан Любомиров Трифонов, за присъждане на ОНС „Доктор“ към професионално направление 5.7.“Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Строителни конструкции“ към катедра "МДПК". Към настоящото съобщение са приложени рецензиите и становищата по защитата, заедно с автореферат, заповед за назначаване състава на журито и заповед за назначаване на дата за защита.Източник: катедра "МДПК"