Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Новини /

Изпитни дати и зали към катедра "Автоматизация на инженерния труд" през редовната зимна сесия

09.01.2018

 

Проф. д-р инж.Гергана Моллова:
12.01. - ССС 5гр., ССС 7гр. - 613, 614  от 10:30 часа
18.01. - ССС 2гр., ССС 3гр. - 613, 614  от 10:30 часа
23.01. - ССС 1гр., 613, УС 1гр. - 609     от 10:30 часа
25.01. - ССС 4гр., ССС 6гр., ССС 8гр. - 612, 613, 614  от 10:30 часа

 

Доц. д-р арх. Стоянка Иванова:
09.01. - 1гр. Геод., 303 от 9:30 часа
11.01. - 3гр. Геод., 306 от 9:30 часа
22.01. - 4гр. Геод., 303 от 9:30 часа
23.01. - 2гр. Геод., 303 от 9:30 часа

Доц. д-р инж. Михаела Кутева:
15.01. УУЗИ - 513 от 10:00 часа

Доц. д-р инж. Владимир Яков:
08.01. База данни Управление в строителството - 609
11.01. ПИИС ТС - 613