Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Новини /

ПОКАНА за публична академична лекция

10.01.2018

На 25 януари 2018 г (четвъртък) от 16:00 часа в зала 226 на УАСГ на основание чл. 28 и чл. 29в от Закона за развитието на академичния състав в РБългария

проф. д-р инж. Ирина Славова Рибарова

от катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ при ХТФ на УАСГ ще изнесе публична академична лекция на тема: „Хармоничната ВиК система“.

 Източник: катедра "ВКПВ"