Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Новини /

ПОКАНА за публична академична лекция

13.02.2018

На 27 февруари 2018 г (вторник) от 16:00 часа в зала 205 на УАСГ (заседателна зала на ХТФ) на основание чл. 28 и чл. 29в от Закона за развитието на академичния състав в Р България.

проф. д-р инж. Димитър Кирилов Аличков

от катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ при ХТФ на УАСГ ще изнесе публична академична лекция на тема: „Покривите като елементи на устойчивите дъждовни канализационни системи“.Източник: катедра "ВКПВ"