Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Новини /

Съобщение от изборната комисия по провеждане на избор на ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

12.04.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

СЪОБЩЕНИЕ 

на Изборната комисия по провеждане на избор за ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения

Съгласно изискванията на процедурата за избор на ръководител на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ и обявените срокове, до 16:00 часа на 11.04.2018г. до изборната комисия e постъпилa кандидатурaта на проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов.

 На своето заседание, проведено на 12.04.2018 г., изборната комисия установи, че документите представени от кандидата отговарят на изискванията и допуска проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов до участие в избора.

 

  

 

                                                  Изборна комисия:

доц. д-р инж. Петър Николов – Председател 

доц. д-р инж. Лазар Георгиев                           
гл.ас. д-р инж.Ванина Кацарова                      Източник: Изборната комисия по провеждане на конкурса