Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Новини /

Защита на дисертационен труд на инж. Милена Иванова

13.04.2018

На 08.05.2018 (вторник) от 14:00 часа в заседателната зала на Строителния факултет (зала 311/Б) ще се състои публична защита на дисертационния труд на инж. Милена Николова Иванова, редовен докторант към катедра “Строителна механика” на Строителния факултет към УАСГ. Темата на дисертационния труд е:

„Намаляване на ефектите от динамично и сеизмично въздействие в конструкциите чрез използване на средства за пасивен контрол и дисипация на енергия”


Научен ръководител: проф. д-р инж. Здравко Бонев Петков

Към настоящото съобщение са приложени рецензиите и становищата по защитата, заедно с автореферат, автобиография, заповед за назначаване състава на журито и заповед за назначаване на дата за защита.Източник: Катедра Строителна механика