Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Организация и икономика на строителството / Новини /

Конкурс за "Професор" към Катедра "Организация и икономика на строителството"

14.05.2018

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 12 / 06.02.2018 г.
Членовете на научното жури за обявения конкурс са назначени със Заповед на Ректора на УАСГ № 175 / 11.04.2018 г.
В приложените материали са представени документите на единствения кандидат - доц. д-р инж. Жулиета Славчева Манчева.Източник: Катедра "Организация и икономика на строителството"