Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Новини /

Финалът на конкурса „Най-добра дипломна работа“ 2017/2018г. на катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“

11.12.2018, Л. Здравков

Фото галерия

  • Участници в конкурса
  • Първо място
  • Второ място
  • Второ място
  • Номинация

На 10.12.2018г. (понеделник), заедно с тържеството по връчване на дипломите на инженери и урбанисти, бе проведен и финалът на традиционния за катедра "МДПК" конкурс "Най-добра дипломна работа" към Строителния Факултет на УАСГ.
Тази година в конкурса участие взеха 9 дипломанта. Според неговия регламент право на участие имат всички дипломанти на катедра „МДПК“, които се дипломират през съответната година и имат обща оценка от дипломната работа (изработване и защита) поне Мн. добър (5,00).
Дипломните работи бяха оценени от независимо жури, което имаше нелеката задача да отсее трите най-добри проекта в условията на силна конкуренция между участниците. Тази година журито бе в състав д-р инж. Иван Гешанов, инж. Димитър Куманов, инж. Марин Гергов и инж. Стефан Маринов. Катедра „МДПК“ сърдечно благодари на членовете на журито за тяхната всеотдайна и безвъзмездна работа!
На събитието бяха присъдени една първа и две втори награди, и една номинация. Наградите включват парична премия и грамота. Отличниците тази година бяха:
1. Първо място – Лилия Литова, "Проектиране на стоманена носеща конструкция на офис сграда Dominion, гр. София", с дипломен ръководител доц. Цв. Георгиев;
2. Второ място – Венцислав Атанасов, "Проект на стоманен вертикален цилиндричен резервоар с обем V=50 000 m3 и еднопалубен плаващ покрив в ПБ „Росенец“, гр. Бургас", с дипломен ръководител доц. Л. Здравков;
3. Второ място – Тодор Филев, "Проект на стоманената конструкция на многоетажна офис сграда", с дипломен ръководител проф. Б. Белев;
4. Номинация – Траяна Цветкова, „Проектиране на стоманена конструкция за автогара - гр. Казанлък", с дипломен ръководител доц. В. Танев.

Тази година спомоществовател на събитието беше Българска Асоциация по Метални Конструкции (БАМК). Честта да връчи първа награда имаше председателят на асоциацията, инж. Евгени Борисов. Катедра "МДПК" му изказва своята благодарност!

Постерите на всички участници в конкурса са изложени на втория етаж във фоайето между корпуси „А“ и „Б“ на УАСГ.

Сърдечно благодарим на участниците в конкурса и на всички наши дипломанти, които са имали куража да правят своята дипломна работа в катедра "МДПК"! Желаем им преди всичко да са здрави и след това, успешна, доходна и ползотворна професионална реализация!
Очакваме и новите кандидати, които ще се дипломират през уч. 2018/2019 година!
 Източник: катедра "МДПК"