Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Новини /

Книга "Стоманени листови конструкции"

22.01.2019, Л. Здравков

Настоящата книга е написана за да отговори на две потребности. От една страна, това е нуждата на автора да сподели своите знания и опит в тази област. От друга, има търсене на помощна литература, в която да са обяснени основните предпоставки и принципи при оразмеряване на стоманени листови конструкции според изискванията на европейските норми (Eurocodes). Основната цел, която авторът си е поставил при нейното написване, е да въведе младите инженери-конструктори и студентите по конструктивно инженерство в интересния свят на листовите конструкции, да ги запознае със специфичните товари, конструктивни елементи и постановки при оразмеряване, и в крайна сметка да им помогне за успешното практикуване на професията строителен инженер-конструктор.
За по-лесно възприемане на материала са добавени множество обяснителни текстове, графики, схеми и снимки.
Тази книга няма за цел, а и практически не може да обхване всички възможни изчислителни ситуации, елементи и възли в листовите конструкции. Също така не е застрахована срещу допуснати технически грешки. Поради тези причини, при проектиране на реални съоръжения би следвало да се използват референтните европейските стандарти (Eurocodes). Но за съжаление, в тях също са откривани грешки – както технически, така и принципни.
Настоящата книга е предназначена основно за студентите специалност „Строителство на сгради и съоръжения” в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и младите инженери-конструктори, които скоро са го завършили. Тя може да бъде полезна и за студенти по строително инженерство от други факултети на УАСГ или други висши технически училища. Вярвам, че и възрастни инженери от практиката, имащи дългогодишен опит в проектирането на строителни конструкции, ще намерят полезни неща в нея.
Авторът искрено благодари на своите първи учители в областта на листовите конструкции проф. д-р Любчо Венков, д-р Йордан Костадинов, д-р Светослав Русев и инж. Тоня Динчева за знанията и уменията, които са му дали.