Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Автоматизация на инженерния труд / Новини /

Поправителна зимна сесия на катедра "АИТ" - изпитни дати и зали

29.01.2019

Доц. д-р инж.  Стоянка Иванова
05.02.2019 г.   зала 909 от 9:30 ч.
07.02.2019 г.   зала 909 от 9:30 ч.

Доц. д-р инж.   Михаела Кутева
08.02.2019 г.   зала 911 от 14:00 ч.

Доц. д-р инж.   Владимир Яков
04.02.2019 г.    зала 909 от 10:30 ч.
08.02.2019 г.    зала 909 от 10:30 ч.

Гл. ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
05.02.2019 г.    зала 910 от 10:30 ч.
08.02.2019 г.    зала 910 от 10:30 ч.

Гл. ас. д-р инж.  Михаил Матеев
05.02.2019 г.     зала 911 от 8:00 ч.
07.02.2019 г.     зала 911 от 8:00 ч.