Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Новини /

Публична защита на дисертационен труд на инж. Марин Василев

05.02.2019, Л. Здравков

На 21 февруари 2019 г. (четвъртък) от 17.15 ч. в зала 226 на УАСГ ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Въпроси на устойчивостта на стоманени едноетажни рамкови конструкции“, с автор инж. Марин Василев, за присъждане на ОНС „Доктор“ към професионално направление 5.7.“Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Строителни конструкции“ към катедра "МДПК". Към настоящото съобщение са приложени заповед за назначаване състава на журито, рецензиите и становищата по защитата, заедно с автобиография и автореферат.Източник: катедра "МДПК"