Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Железници / Новини /

Конкурс за професор към катедра "Железници"

27.08.2012, катедра "Железници"

Със Заповед на Ректора №550/12.06.2012 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.

В приложените материали са представени Заповед №550, резюмета на кандидата - доц. д-р инж. Стойо Петков Тодоров, както и рецензии и становища на членовете на научното жури.