Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News

Department News

Напусна ни проф. арх. Иван Саздов
07.01.2019

Source: катедра "Обществени сгради", АФ
За преддипломантите на катедра "Обществени сгради": първо занятие на 12.09.2018 от 12:00 в з. 315
07.09.2018
 Първото учебно занятие за учебната година за всички преддипломанти в катедра „обществени сгради“ ще се състои на 12 септември ...
Source: катеда Обществени сгради, АФ
VIZAR 2018
04.04.2018, проф. дн арх. Бойко Кадинов
Европейските награди за българска архитектура  
Напусна ни проф. д-р арх. Стефан Попов
26.03.2018
С дълбока тъга Ви съобщаваме, че ни напусна завинаги проф. д-р арх. Стефан Попов, дългогодишен член на катедра „Обществени ...
Source: катедра "Обществени сгради", АФ
ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД 125-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. АРХ. СТАНЧО БЕЛКОВСКИ
14.09.2016, арх. Николай Тонев, председател на САБ – дружество УАСГ
ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД 125-та ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. АРХ. СТАНЧО БЕЛКОВСКИ, ЧЛ. КОР. НА БАН – ПЪРВИ ИЗБРАН РЕКТОР НА ВИСШЕТО ...
Конкурс за доцент към катедра „Обществени сгради“ на АФ
18.08.2016
Със Заповед № 228/12.04.2016 г. на Ректора на УАСГ са назначени членове на Научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на академичната ...
Source: катедра Обществени сгради, АФ
Конкурс за професор към катедра „Обществени сгради“ на АФ
18.08.2016
Със Заповед № 209/06.04.2016 г. на Ректора на УАСГ са назначени членове на Научно жури във връзка с обявен конкурс за заемане на академичната ...
Source: катедра Обществени сгради
Програма на занятията по дисциплините Обществени сгради Проект I и Обществени сгради Проект II - за студентите по спец. Архитектура, 3 и 4 курс
29.02.2016, гл. ас. д-р арх. Панайот Савов
Приложеният по-долу файл регламентира програмата на занятията по дисциплините Обществени сгради Проект I и Обществени сгради Проект II - ...
Source: к-ра Обществени сгради
Изисквания към студентите по Архитектура в III и IV курс за предаване на проектите по Обществени сгради I и II проект
04.06.2015, гл. ас. д-р арх. Панайот Савов
Изисквания за предаване, презентиране, разглеждане и оценяване на проектите по дисциплините Обществени сгради — I-ви проект и ...
Source: катедра Обществени сгради, АФ
Go to page 1 | 2