Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News

Department News

Публична защита на докторска дисертация на инж. Константин Нелков Ненов
14.09.2017
 На 04.10.2017 г. (сряда) от 15:00ч. в Заседателната зала на СФ, на УАСГ, трети етаж, корпус Б, ще се проведе публична защита на дисертационния ...
Source: кат. СМИ
Поправителна сесия
29.08.2017, проф.Б.Петров

Source: катедра "Строителни материали и изолации"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7