Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News

Department News

Конкурс за доцент към катедра "Строителни материали и изолации"
25.05.2015
Със Заповед на Ректора на УАСГ № 181/ 20.03.2015 г. са назначени специалисти за членове на Научно жури за избор на доцент по професионално ...
Source: кат. "СМИ"
Устойчивото строителство – отговорност на инженерната общност за съхранение на природата
25.03.2014
Устойчиво строителство отговорност на инженерната общност за съхранение на природата под патронажа на арх. Иван Данов, Министър на ...
Source: кат. СМИ
УАСГ с нова дисциплина – „Авангардни строителни материали”
28.01.2014
Повече информация на послчения сайт на вестник "Строител".
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6