Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment / Department News

Department News

Участие на български студенти в HESP
13.07.2019, Благовеста Михайлова и Илия Костадинов

Source: катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води"
График за провеждане на Учебна практика "Запознаване с ВиК обекти" за студенти специалност "ВиК", курс III
12.07.2019, Катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води"
UserFiles/File/%D0%92%D0%9A%D0%9F%D0%92/Kalendar%20Praktika%20ViK%20-%202019.pdf