Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Hydraulic, Irrigation and Drainage Engineering / Department News

Department News

8th. Bulgarian-Austrian Seminar Hydrological hazards and related problems UACEG, Sofia, Bulgaria
10.11.2018, Department of Hydraulic Engineering of UACEG
8th. Bulgarian-Austrian Seminar Hydrological hazards and related problems UACEG, Sofia, Bulgaria  
ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ХИДРОТЕХНИКА“
11.04.2016, ИЗБОРНАКОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ХИДРОТЕХНИКА“
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ХИДРОТЕХНИКА“
„ЛЯТНА РАБОТИЛНИЦА ПО ПРИСТАНИЩНО СТРОИТЕЛСТВО ‐ ESIT‐Caen“
19.12.2013, катедра Хидротехника
На 18 декември 2013г. в зала 606 катедра „Хидротехника“ при ХТФ организира представянето на програмата за академичен обмен по ...
SIXTH BULGARIAN-AUSTRIAN SEMINAR ''Practice and Research in Flood Risk Management'', Sofia, 7-8 November 2013
18.07.2013, Department of Hydraulic Engineering at UACEG
Announcement and Call for Papers
Покана за публична премиера на книгата "Runoff Prediction in Ungauged Basins", Cambridge University Press, Publication date:April 2013
13.05.2013
Катедра "Хидротехника" при УАСГ кани студенти и преподаватели, хидролози и хидроинженери от практиката на публичната премиера на ...
Процедура за избор на ръководител катедра на катедра "Хидротехника"
17.04.2012, Избирателна комисия към катедра "Хидротехника"
Пети Българо Австрийски семинар по проблемите на хидротехническото строителство
17.04.2012
Ето че отмина поредния българо австрийски семинар, този път посветен на малките язовири и ВЕЦ. Темите бяха много и това да поднесем ...
Go to page 1 | 2