Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Physics / Department News

Department News

Съобщение за академическа лекция
21.10.2014, доц. А. Апостолов

Source: кат. Физика
Материали за конкурса за доцент към кат. Физика, ХТФ, УАСГ
04.06.2014, р-л кат. доц. д-р З. Пейков
   
Source: Материали за конкурса за доцент към кат. Физика, ХТФ, УАСГ, обявен в ДВ, бр.27/25.03.2014 г.
Покана за академична лекция
12.03.2014, доц. д-р инж. Г. Иванов

Source: кат.Физика, УАСГ
Материали за конкурса за доцент към кат.Физика, ХТФ, УАСГ
07.11.2013, р-л кат. доц. д-р З. Пейков
Материали за конкурса за доцент към кат.Физика, ХТФ, УАСГ, обявен в ДВ, бр.61/09.07.2013
Source: кат. Физика