Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Railway Construction / Department News

Department News

Допълнителни изпитни дати
03.10.2014

Source: катедра"Железници"
Годишна поправителна сесия - катедра "Железници", ФТС
16.07.2014, Елена Караджинова

Source: ФТС - катедра"Железници"
годишна поправителна сесия - катедра"Железници", ФТС
31.07.2013, Елена Караджинова

Source: катедра"Железници"
Лятна изпитна сесия
07.06.2013, Елена Караджинова
Покана за публични лекции
28.11.2012, катедра "Железници"
Публичните лекции на проф. д-р инж. Милчо Лепоев и проф. д-р инж. Стойо Тодоров ще се проведат на 6-ти декември 2012 (четвъртък) от 15.00 часа в ...
Конкурс за професор към катедра "Железници"
27.08.2012, катедра "Железници"
Със Заповед на Ректора №550/12.06.2012 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
Конкурс за професор към катедра "Железници"
08.08.2012, катедра "Железници"
Със заповед на Ректора №549/12.06.2012 г. са назначени специалисти за членове на научно жури.
Go to page 1 | 2