Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Road Construction / Department News

Department News

Практика по "Моделиране"
19.06.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Публична защита на дисертационния труд на инж. Иван Кацаров
08.06.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Съобщение от изборната комисия по провеждане на избор на ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
12.04.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: Изборната комисия по провеждане на конкурса
Съобщение от изборната комисия по провеждане на избор на ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
27.03.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Представяне на Plateia-специализиран софтуер за пътно проектиране
15.11.2016

Source: Факултет по транспортно строителство
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6