Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Road Construction / Department News

Department News

Съобщение от изборната комисия по провеждане на избор на ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
12.04.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: Изборната комисия по провеждане на конкурса
Съобщение от изборната комисия по провеждане на избор на ръководител на катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
27.03.2018, катедра "Пътища и транспортни съоръжения"

Source: катедра "Пътища и транспортни съоръжения"
Представяне на Plateia-специализиран софтуер за пътно проектиране
15.11.2016

Source: Факултет по транспортно строителство
Проект на актуализация на Наредба №2
20.09.2016

Source: катедра "Пътища"
Проект на актуализация на Наредба №1
20.09.2016

Source: катедра "Пътища"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5