Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Transport Structural Facilities / Department News

Department News

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – СЕПТЕМВРИ 2016 год.
05.02.2018

Source: к-ра “Транспортни съоръжения”
ВЕЧЕР НА КАТЕДРА “ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ”
11.12.2017, Kатедра "Транспортни съоръжения"
Колективът на катедрата най-учтиво кани всички колеги, студенти и приятели на традиционната ВЕЧЕР НА КАТЕДРА “ТРАНСПОРТНИ ...
Source: Kатедра "Транспортни съоръжения"
СЪОБЩЕНИЕ
31.05.2017, на Комисията по провеждане на конкурс за ръководител на катедра „Транспортни съоръжения”
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД на маг. инж. Симеон Бошнаков, редовен докторант към катедра „Транспортни съоръжения”
22.05.2017, катедра „Транспортни съоръжения”
Научно жури назначено със Заповед на Ректора на УАСГ № 307/03.04.2017 г., във връзка с процедурата за защита на дисертационен труд на тема: ...
Избор за ръководител на катедра „Транспортни съоръжения“
04.05.2017
В съответствие с изискванията на ЗВО и на „Правилник за управление“ на УАСГ, се открива процедура за избор на ръководител на ...
За студентите от факултета по Транспортно строителство
10.11.2016

Source: катедра "Транспортни съоръжения"
IX Международна научна конференция DCB2016
07.10.2016, К-ра "Транспортни съоръжения"
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5