Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy / Department News

Department News

Конкурс 2014 Copernicus Masters - The Earth Monitoring
19.05.2014, кат. Геодезия и Геоинформатика
Публична защита на докторската дисертация на гл.ас.инж. Борислав Александров, докторант към катедра „Висша геодезия”- Геодезически факултет
16.05.2011, Факултет по геодезия
Публичното заседание на научното жури за защита на докторската дисертация на гл.ас.инж. Борислав Александров, докторант към катедра ...