Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Photogrammetry and Cartography / Department News

Department News

Избор на ръководител на катедра „Фотограметрия и картография”
16.03.2016
Условията за провеждане на избор на ръководител на катедра „Фотограметрия и картография” са обявени в приложения файл.
Именуване на Лабораторията по картография в УАСГ на името на проф. Бенямин Коен
14.03.2013, проф.Т.Бандрова
проф. д-р инж. Бенямин Коен е виден български учен и преподавател по картография 1930-2003