Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Hydraulic, Irrigation and Drainage Engineering / Department News /

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Язовирното строителство – фактор за устойчиво развитие на водния сектор“ 8 ноември 2013, Аула Максима - УАСГ

31.10.2013