Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Departments / Technical Mechanics / Department News /

За дипломантите от ХТФ, защитили м. юли 2015 година

12.10.2016, Деканат на ХТФ

Студентите от ХТФ, защитили дипломна работа м. юли 2015 година, да се явят в  приемното време на канцеларията за подписа на дипломите.