Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

Програма на занятията по дисциплините Обществени сгради Проект I и Обществени сгради Проект II - за студентите по спец. Архитектура, 3 и 4 курс

29.02.2016, гл. ас. д-р арх. Панайот Савов

Приложеният по-долу файл регламентира програмата на занятията по дисциплините Обществени сгради Проект I и Обществени сгради Проект II - за студентите по спец. Архитектура в 3 и 4 курс.Source: к-ра Обществени сгради