Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

За студентите от спец. Архитектура - II курс: оценки от изпита по Обществени сгради, проведе на 23 юни 2016 г.

07.07.2016, гл. ас. д-р арх. Панайот Савов


Source: к-ра Обществени сгради, АФ