Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД 125-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. АРХ. СТАНЧО БЕЛКОВСКИ

14.09.2016, арх. Николай Тонев, председател на САБ – дружество УАСГ

ТЪРЖЕСТВО ПО ПОВОД 125-та ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. АРХ. СТАНЧО БЕЛКОВСКИ, ЧЛ. КОР. НА БАН – ПЪРВИ ИЗБРАН РЕКТОР НА ВИСШЕТО ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ И ЕДИНСТВЕН АРХИТЕКТ, ЗАЕМАЛ НАЙ-ВИСОКАТА РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ В УНИВЕРСИТЕТА, ОРГАНИЗИРАТ РЪКОВОДСТВОТО НА УАСГ И АРХИТЕКТУРНИЯ ФАКУЛТЕТ И ДРУЖЕСТВОТО НА САБ ПРИ АРХИТЕКТУРНИЯ ФАКУЛТЕТ. ЧАСТ ОТ ЧЕСТВАНЕТО ЩЕ БЪДЕ ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНА ПЛОЧА НА АУДИТОРИЯ 230, КОЯТО Е НАИМЕНУВАНА НА ПРОФ. БЕЛКОВСКИ.

ТЪРЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 СЕПТЕМВРИ И КАТО ЧАСТ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА
НОВАТА 2016-2017 УЧЕБНА ГОДИНА И ЩЕ СЕ СЪСТОИ В УАСГ, ПРЕД АУДИТОРИЯ 230, ВТОРИ ЕТАЖ В 12 Ч.