Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

За студентите от спец. Архитектура - III курс: оценки от изпита по Обществени сгради, проведен на 8 юли 2016 г. (поправителна сесия)

19.10.2016, доц. д-р арх. Панайот Савов


Source: к-ра Обществени сгради, АФ