Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

За студентите от спец. Архитектура - II курс: оценки от изпита по Обществени сгради, проведен на 07 юли 2017 г.

25.09.2017, доц. д-р арх. Панайот Савов


Source: катеда Обществени сгради, АФ