Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Technology and Mechanisation / Department News /

Избор на отговорник по качеството за Катедра "Технология и механизация на строителството"

28.11.2017

На 24.11.2017г. на катедрен съвет на катедра "Технология и механизация на строителството" за отговорник по качеството, съгласно чл. 10 от ВСОК бе избран доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев.

В приложение е дадено препис извлечение от протокол  от катедрения съвет.Source: кат. ТМС