Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Department News /

Процедурата за избор на ръководител на катедра "ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА"

02.01.2018

Photo Gallery


Съгласно изискванията на процедурата за избор на ръководител на катедрата и обявените срокове, до 17:00 часа на 28.12.2017 г. до изборната комисия e постъпилa една единствена кандидатурa - тази на доц. д-р арх. Гичка Кутова. Документите, представени от кандидата отговарят на изискванията, описани във вътрешния правилник на Университета. Приложени са постъпилите документи на кандидата, с които можете да се запознаете преди датата на провеждане на избора - 05.01.2018г.

Source: Катедра "ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА"