Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Department News /

Магистърска програма "Пространствено планиране"

22.02.2018, Милена Ташева

Започна записване на студенти в Магистърската програма 

П Р О С Т Р А Н С Т В Е Н О
П Л А Н И Р А Н Е
за учебната 
2018/2019
задочна форма на обучение, прием по документи

 Условията за кандидатстване са описани в прикачения файл.

Информация кандидатите могат да получат на следните телефони: 0897960 и 963 52 45/280