Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News /

Награждаване на победителите в конкурса за изработване на курсов проект в част “Топлоизолация на сгради” на фирма “БАУМИТ БЪЛГАРИЯ”

03.05.2018

 П О К А Н А
Катедра “СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗОЛАЦИИ” при УАСГ
и фирма “БАУМИТ БЪЛГАРИЯ”
Ви канят на тържественото награждаване на победителите в конкурса
за изработване на курсов проект в част
“Топлоизолация на сгради”, по дисциплината “Строителни изолации”
за студенти ІІІ курс, специалност ССС.
Фирма “Баумит” ще изнесе презентация.
Поканват се всички колеги на тържеството.
Връчването на наградите ще се състои в зала 226 от 16.00 ч.
на 17.05.2018 г.