Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Public Buildings / Department News /

За студентите от спец. Архитектура - II курс: оценки от изпита по Обществени сгради, проведен на 22 юни 2018 г.

09.07.2018, доц. д-р арх. Панайот Савов


Source: катеда Обществени сгради, АФ