Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Technology of Architecture / Department News /

Студентски ателиета в град Стара Загора

18.10.2018

Photo Gallery


За трета поредна година катедра „Технология на архитектурата“, съвместно с съвместно с Висшето училище Ècole nationale supérieure d'architecture de Paris la Villette, Париж, Франция, участва в работата на студентски ателиета по проекти, свързани с реконструкция и трансформация на стари сгради. Тази година ателиетата се проведоха в гр. Стара Загора като в тях взеха участие 30 френски и 4 български студенти. Разработваните проекти са включени в учебната програма на студентите от пети курс във Висшето училище ЛаВилет.

Фокусът в обучението на студентите е разработването на идейни проекти за реконструкция и трансформация на стари сгради, които са част от културното наследство на града. От Община Стара Загора дадоха задача за Античната улица и Градския пазар, както и идеи за сградата на Първо основно училище, индустриални сгради и малка жилищна сграда с възрожденска архитектура. От
Тракийския университет предложиха препроектиране на библиотеката  и на отворено пространство, което включва паркинг и залесени площи.

Старозагорските архитекти също бяха подготвили задачи за бъдещите си колеги.

Една от най-интересните е за централен площад с частично покритие на Античната улица. Те обявиха, че подкрепят ателието и са готови за съдействие.

По покана на Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора, студентите, заедно със своите преподаватели, посетиха и Фестивала на виното и културното наследство „Августиада“, както и присъстваха на концерт в Старозагорската опера.

Работата на студентите бе подпомогната активно от зам.-кметовете Иванка Сотирова и Красимира Чахова, главният архитект на Община Стара Загора Виктория Грозева, Георги Симеонов, директор на дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“, Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора, Дарина Заимова, зам.-ректор на Тракийския университет, арх. Цвета Кирова – основен организатор на ателиетата, френските архитекти Мария Лопес Диас и Джонатан Брютер и арх. Цветелина Даскалова, преподавател в УАСГ.

Резултатите от тази ателиета ще бъдат представени и оценени от жури, включващо френски и български преподаватели, в началото на февруари в ENSAPLV-Париж като съпътстващи изложби ще бъдат организирани в УАСГ през месец февруари, както и на територията на община Стара Загора през месец март.

Френското присъствие бе широко отразено в медиите.

Интервю с водещите преподаватели можете да видите ТУК.Source: КАТЕДРА “ТЕХНОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА”