Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател

Тел. Указател

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)

Хидротехническо строителство
Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA)

Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - ВК мрежи и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води
Магистър (MA) за бакалаври

Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври

Инженерна екология
Бакалавър (BA)

Нефтогазово дело - Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи
Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство - задочно
Магистър (MA)

Водоснабдяване и канализация - задочно
Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство - задочно
Магистър (MA)

Хидростроителство
Магистър (MA)

Хидростроителство - задочно
Магистър (MA)

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
доц. д-р инж. Ирина Костова
Декан
9635245/582; +359886600865 А412 irkostova@abv.bg
доц. д-р инж. Весела Захариева
Зам.-декан по учебната дейност
0988634189 А423 vesela.zakharieva@gmail.com
доц. д-р инж. Петър Филков
Зам.-декан по научна и международна дейност
9635245/589 А406 pifilkov@yahoo.com
проф. д-р инж. Димитър Аличков
Ръководител катедра
9635245/695 А410 d.alitchkov@aquains.com
проф. д-р инж. Николай Лисев
Ръководител катедра
9635245/596 или 329 А403 lisev_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова
Ръководител катедра
02 9635245 вътр. 657 Б1028 lilkova_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Виктор Ташев
Ръководител катедра
+359 2 866 8287; +359 2 963 5245 /670/ А404 tashev_fhe@uacg.bg
доц. д-р физ. Звезделин Пейков
Ръководител катедра
963-52-45/408 Р255 peykov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Ирина Рибарова
Преподавател
00359 886315232 А414 ribarova.irina@gmail.com
проф. д-р инж. Димитър Кисляков
Преподавател
9635245/342 Б7 kiss_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Красимир Петров
Преподавател
9635245/592, 8661967 А408 и Ректорат 219 k_petrov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Виктор Ризов
Преподавател
9635245/551 Б1043 v_rizov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Петър Павлов
Преподавател
9635245/551, 468 ; 0888-751313 Б1031, Б113 pdp_mech_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж.хим. Соня Димитрова
Преподавател
9635245/622 А9 son_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Красимир Кукурин
Преподавател
9635245/499 А414 k.kukurin@dikras.com
доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
Преподавател
+359 889 884 321 A425 margir_fhe@abv.bg
доц. д-р инж. Ангел Захариев
Преподавател
9635245/598 А426 hydrosysbg@abv.bg
доц. д-р инж. Венци Божков
Преподавател
9635245/597 А424 bojkov_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Мартина Печинова
Преподавател
0887 964583 А402 martinapechinova@abv.bg
доц. д-р инж. Борис Цанков
Преподавател
0884946538 А423 b_tzankov@abv.bg
доц. д-р инж. Димитър Георгиев
Преподавател
9635245/581 A420 georgiev_f@abv.bg
доц. д-р инж. Димитър Лолов
Преподавател
9635245/767 Б1046 dmsl1@abv.bg
доц. д-р физ. Светлана Джамбова
Преподавател
3592-9635245/505 Р266 std_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Галина Димова
Преподавател
9635245/ стая 419, корпус А dimova_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Георги Иванов
Преподавател
+359 885 465 535 Партер от към бул. Др. Цанков 2, Университетска Лаборатория Нанонаука и нанотехнологии george@at-equipment.com
доц. д-р Тони Венелинов
Преподавател
417 (Корпус А) tvenelinov_fhe@uacg.bg
доц. д-р физ. Ангел Апостолов
Преподавател
0888-32-77-78 Р268 angelapos@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Боян Борисов
Преподавател
9635245/693 А417 boyan_borisov@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Тоньо Чолаков
Преподавател
02/9635245/650 А422 tonyomc_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Йордан Герински
Преподавател
9635245/689 А407 gerin_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Албена Дойчева
Преподавател
9635245/652 Б1032 doicheva_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова
Преподавател
9635245/656 Б1029 dkindova@abv.bg
гл.ас. д-р физ. Анна Амова-Костова
Преподавател
9635245/ Р268 ani@icentres.net
гл.ас. д-р инж. Мариана Колева
Преподавател
9635245/572, 573 A412, А104 m_kolleva@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Силвия Кирилова
Преподавател
9635245/660 402,508 silvia79kirilova@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Сава Тачев
Преподавател
9635245/662 А401 sava371@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Таня Игнева-Данова
Преподавател
9635245/ 415 igneva@mail.bg
гл.ас. д-р инж. Емил Цанов
Преподавател
411 e.tsanov@mail.bg
гл.ас. д-р инж. Владимир Кукурин
Преподавател
+35929635245 / 662 421 v_kukurin@yahoo.com
гл.ас. д-р инж. Виден Радованов
Преподавател
каб. 419, корпус A v_radovanov@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова
Преподавател
409 angelova_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Силвия Петкова
Преподавател
9635245/342 каб. Б7 /топла връзка/ SSP_FHE@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Петър Тодоров
Преподавател
А401/ЦНИЛХИ ptodorov_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р физ. Васил Тинчев
Преподавател
Р267 tinchev_fhe@uacg.bg
ас. д-р инж. Димитър Миташев
Преподавател
Б 1029 mitashev@abv.bg
ас. инж. Борислав Инджов
Преподавател
415 , корпус А bindjov4525@abv.bg
ас. инж. Наталия Иванова
Преподавател
534 Р-262 bobeva_fhe@uacg.bg
проф. д.н. инж. Румен Арсов
Преподавател (пенсиониран)
866 8995 А418 r_arsov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Петър Калинков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/595 А409 kalinkov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Ганчо Димитров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/685 А411 prof.dimitrov@abv.bg
проф. д-р инж. Димитър Тошев
Преподавател (пенсиониран)
02/8668287 02/9635245/670 А405 d_toshev_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Богдан Казаков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/596 А401 kazakov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Иван Калчев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/264 A424 kaltchev_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Драган Драганов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/580 А417 draganov_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Росица Тодорова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/780 А425 rosnik_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
Преподавател (пенсиониран)
+359 2 8 666 375;9635245/686; GSM: +359 887 697 372 А403 daskalov_fhe@uacg.bg
гл.ас. физ. Николай Михайлов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/340 Р255 nmihailov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Мариана Мараджиева
Преподавател (починал)
9635245/784 А421 marmar_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Ангелина Даскалова
Преподавател (бивш)
galyadas@abv.bg
Биляна Димова
Инспектор на факултет
bib_al@abv.bg
Десислава Йоновска
Инспектор на факултет
dyonovska@gmail.com
физ. Симеон Трендафилов
Организатор
9635245/232 Р172 simtrnd@dir.bg
хим. Светлана Лазарова
Химик
9635245/573 104A ssvetlanalazarova@abv.bg
Десислава Иванова
Секретар на катедра
9635245/594 А413А vkpv@mail.bg
Емилия Ангелова
Секретар на катедра
9635245/483 А416 emito.angelova@abv.bg
Марина Маркова
Секретар на катедра
9635245/752 Б1042 marina_fhe@uacg.bg
Валентин Маринков
Специалист, поддръжка
9635245/742 vmarinkov_fhe@uacg.bg
Тодор Чардаков
Специалист, поддръжка
9635245/505 Р160а tchardakov_fhe@uacg.bg
Илия Велков
Специалист, поддръжка
9635245/329 ЦНИЛХИ velkovv_fhe@uacg.bg