Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
проф. д-р инж. Фантина Рангелова
Декан
9635245/372;9635245/757; 0886882592 Б1038; Б314 fantina_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева
Зам.-декан по учебната дейност
9635245/463 Б 441 slp_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Николай Рангелов
Зам.-декан по научна и международна дейност
02/ 9635245 / вътр.529 Б738 nick.rangelov@gmail.com
проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
Ръководител катедра
9635245/ вътр.497 Б453 nevaliden_boriana_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Иван Марков
Ръководител катедра
9635245/454 Б439 markov_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Богомил Петров
Ръководител катедра
+3592 8656736, 9635245/517 Ректорат каб.237, Б744 bwp_fce@uacg.bg
доц. д-р арх. Стоянка М. Иванова
Ръководител катедра
9635245/303 Б6 siva_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Калин Радлов
Ръководител катедра
0885/208879 Б1048 kradlov@abv.bg
проф. д-р инж. Борислав Белев
Преподавател
9635245/553 Б736 belev_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Димитър Димитров
Преподавател
9635245/526 Б447 simeonovd_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Марина Трайкова
Преподавател
9635245/430 Б431 marina5261@abv.bg
проф. д-р инж. Васил Кърджиев
Преподавател
9635245/552 Б445 kardjiev@mail.bg
проф. д-р инж. Пламен Чобанов
Преподавател
(+359 2) 963 52 45÷56 / 651 745, корпус Б Chobanov_FCE@uacg.bg
проф. д-р инж. Жулиета Манчева
Преподавател
Б 1036 eng.mancheva@gmail.com
доц. д-р инж. Цветан Георгиев
Преподавател
9635245 / 554 Б733 cvgeorgiev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Петър Христов
Преподавател
9635245/493 Б445 pchristov_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Владимир Янчев
Преподавател
9635245/669 Б451 vladimir_yanchev@abv.bg
доц. д-р инж. Емад Абдулахад
Преподавател
9635245/427 Б430 georgosing@gmail.com
доц. д-р инж. Методи Андреев
Преподавател
9635245/307 Б16 metodi_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Александър Таушанов
Преподавател
. Б 437 taushanov@hotmail.com
доц. д-р инж. Добромир Динев
Преподавател
+359-88-495-1491 Б334 ddinev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Дилян Благов
Преподавател
9635245/455 Б436 dblagov_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Александър Трайков
Преподавател
9635245/440 Б433 alex_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова
Преподавател
9635245/455 Б436 igk_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Росица Петрова
Преподавател
0888735532 Б1040 rpetrova_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Вътю Танев
Преподавател
+359 878 458 930; +359 2 860 66 44 741 Tanev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Димитър Бошнаков
Преподавател
9635 245/707 Блок Б, етаж 11, каб. 1112-2 dimbosh@abv.bg
доц. д-р инж. Румяна Хаджиева-Захариева
Преподавател
9635245/707 Блок Б, етаж 11, каб. 1112 razdvatri@abv.bg
доц. д-р инж. Любомир Здравков
Преподавател
733 zdravkov_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Владимир Яков
Преподавател
9635245/308 Б4 vny@mail.bg
доц. д-р инж. Иван Дойков
Преподавател
9635245/537 740 doykoff@gmail.com
доц. д-р инж. Борислава Николова
Преподавател
9635245/523 446 nikolova_borislava@abv.bg
доц. д-р инж. Николета Баракова
Преподавател
9635245/523 446 barakova_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Деляна Бояджиева
Преподавател
9635245/ Б746 delianab@yahoo.com
доц. д-р инж. Иван Ростовски
Преподавател
+359 888 259 237 1052 и 59 i_rostovsky@abv.bg
доц. д-р инж. Нели Банишка
Преподавател
1040 nbanishka@abv.bg
доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
Преподавател
1053 kouteva_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
Преподавател
+359 898 615 832 1047 l.hrischev@abv.bg
доц. д-р инж. Стефан Йотов
Преподавател
Б1034 dr_yankulova@mail.bg
гл.ас. д-р инж. Катя Белева
Преподавател
9635245/209 А303 kmb_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Михаил А. Матеев
Преподавател
9635245/306 Б5 mikeamm_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Евгени Георгиев
Преподавател
9635245/427 430 evgeni_georgiev_fce@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Мариела Милачкова
Преподавател
0889335182 Б1034 mmilachkova@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Веселина Желязкова
Преподавател
Б1051 veselina2001@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева
Преподавател
734 irena.hadzhiyaneva@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Боян Петров
Преподавател
9635245/758 1027 bpetrov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев
Преподавател
9635245/ 748 georgiev_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Станислав Райков
Преподавател
9635245/574 735 raykov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Георги Василев
Преподавател
9635245/441 434 vasilev_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Георги Радославов
Преподавател
Б-734 g.radoslavov@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Чавдар Пенелов
Преподавател
penelov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Стоян Иванов
Преподавател
741 sdenkov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Никола Ангелов
Преподавател
Б454 niko_angel@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Евгения Богданова
Преподавател
02 9635245 вътр.494 А 302 evg_bogdanova@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Константин Велинов
Преподавател
1035 kvelinov@eurocode2.bg
гл.ас. д-р инж. Станислав Доспевски
Преподавател
Б 435 stdospevsky@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Васил Йорданов
Преподавател
+359 885 525 765 Б1033 vyordanov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Албена Апостолова
Преподавател
1036Б al.apostolova@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова- Нацкова
Преподавател
Б431 tanq_chardakova@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
Преподавател
Б1053 krabosh_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Милена Иванова
Преподавател
milena_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Христиан Нешев
Преподавател
Б429 neshev_bg@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Ангел Геренски
Преподавател
0897954429 1035 angel_gerenski@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Йолина Ценкова
Преподавател
Б1034 jolina_cenkova@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Драгомир Вражилски
Преподавател
0889211941 305 корпус А dragomir4424@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Крумка Касапова
Преподавател
kr.kasapova_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Иван Иванчев
Преподавател
ivanchev_fce@uacg.bg
ас. инж. Камелия Йорданова
Преподавател
9635245/567 Б744 jordanova_fce@uacg.bg
ас. инж. Даниела Георгиева
Преподавател
9635245/303 Б6 gdani_fce@uacg.bg
ас. инж. Любен Туцов
Преподавател
9635245/671 Б442 l_tutzov@abv.bg
ас. арх. Милена Гочева
Преподавател
9635245/308 304 (Б4) gotchev@tu-sofia.bg
ас. инж. Георги Иванов
Преподавател
02/963 52 45, вътр.648 Б1047 givanov_fce@uacg.bg
ас. инж. Петър Шушулов
Преподавател
А 302 peter_shushulov@abv.bg
ас. инж. Виктория Стоилова
Преподавател
432 v.evg.stoilova@abv.bg
ас. инж. Траяна Цветкова
Преподавател
tr.tsvetkova_fce@uacg.bg
инж. Стефка Димитрова
Докторант
9635245/209 А303 st.d.dimitrova@gmail.com
инж. Райна Бояджиева-Маринова
Докторант
Б437 r_boiadjieva@abv.bg
инж. Ивайло Жеков
Докторант
0887 988 700 Б4 ivaylozhekov@gmail.com
инж. Теодор Тодоров
Докторант
0885241810 1039 info@renovirai.com
инж. Мариян Жиков
Докторант
Б15 zhikov_fce@uacg.bg
инж. Димитър Пашов
Докторант
А305 imalimase@abv.bg
инж. Бистра Ганчева
Докторант
bis_gancheva@abv.bg
инж. Фани Ончева
Докторант
744 B fani.oncheva@gmail.com
инж. Константин Ненов
Докторант
0889100404 Корпус Б - 744 nelkov88@gmail.com
инж. Бранимир Братоев
Докторант
+359 883 397 026 740 branimir.bratoev@yahoo.com
инж. Мария Пантушева
Докторант
maria.pantusheva@gmail.com
инж. Петя Груева
Докторант
ptaleva@gmail.com
инж. Тихомир Георгиев
Докторант
...
инж. Гюлназ Алиманова
Докторант
Б1027 students.alimanova@gmail.com
инж. Емин Махмуд
Докторант
dipl.ing.eminmahmud@gmail.com
инж. Галина Соколова
Докторант
Б454 galq.sokolova@gmail.com
инж. Венцислав Тепелиев
Докторант
v.tepeliev@abv.bg
инж. Васил Николов
Докторант
0898 58 70 16 v.tz.nikolov@gmail.com
инж. Росица Македонска
Докторант
rmakedonska_fce@uacg.bg
инж. Неделчо Ганчовски
Докторант
nedgan76@gmail.com
проф. д-р инж. Атанас Георгиев
Хоноруван преподавател
9635245/461 Б452 atanasg_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Цветана Лалова
Хоноруван преподавател
9635245/683 Б1037 tzlalova_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Йовка Лечева
Хоноруван преподавател
y_lecheva@abv.bg
гл.ас. инж. Красимир Мангъров
Хоноруван преподавател
9635245/648 Б1047 kmangarov_fce@uacg.bg
д-р инж. Красимир Делов
Хоноруван преподавател
delov_fce@uacg.bg
д-р инж. Александър Николов
Хоноруван преподавател
+359 886004531 y8sashko@yahoo.com
проф. д-р инж. Михаил Цанков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/555 Б735 mtzankov_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Димитър Даков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/649 Б748 dakov_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Стефан Цачев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/643 Б746 tzachev_s@yahoo.com
проф. д-р инж. Тодор Бараков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/478 Б444 barakov_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Димитър Димов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/461; ddimov@eurocode2.bg Б452 dimov_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Росица Ганчева
Преподавател (пенсиониран)
9635245/375 Б428 gancheva_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Здравко Бонев
Преподавател (пенсиониран)
02 9635245 /445 Б 435 zbp_uacg@abv.bg
проф. д-р инж. Иво Байчев
Преподавател (пенсиониран)
029635245/458 448 baychev_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Георги К. Тодоров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/463 Б441 gktodorov@yahoo.com
проф. д-р инж. Димитър Назърски
Преподавател (пенсиониран)
8665264 Б1052 nazarski@yahoo.com
проф. д-р инж. Спас Памукчиев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/ pamukchiev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Георги Линков
Преподавател (пенсиониран)
02/ 9635245 вътр. 623 Б738 linkov_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Атанас Николов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/375 Б428 nikolov_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Иван Марчоков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/429 Б432 imarchok_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Боян Дамянов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/458 Б448 damianov_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Стоил Милков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/651 Б745 bonev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Иван Павлов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/496 А305 pav_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Чавдар Дончев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/213 А304 don_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Кирил Габровски
Преподавател (пенсиониран)
9635245/763 Б1048 kgabrovski_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Асен Стакев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/494 А302 stakev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Любка Петрова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/213 А304 zarkova_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Божидар Велев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/648 Б 1047 bvelev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Красимир Василев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/648 Б1047 kvas_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Стефан Цонев
Преподавател (пенсиониран)
66-24-07;9635245/655 Б1033 sntzonev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Диньо Динев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/665 Б1051 dgdinev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Димитър С. Цанев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/304 Б15 tzanev_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Спас Чуканов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/555 Б735 chukanov_fce@uacg.bg
гл.ас. инж. Стефан Кинарев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/472 Б442 sk_fce@uacg.bg
гл.ас. инж. Исак Леви
Преподавател (пенсиониран)
9635245/441 Б434 ilevi_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Гергана С. Моллова
Преподавател (починал)
9635245/309 Б18 mollova_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Рангел Рангелов
Преподавател (починал)
rangel_fce@uacg.bg
Илка Гогова
Инспектор на факултет
9635245/336 Б315 ilka_fce@uacg.bg
Мариана Дачева
Инспектор на факултет
9635245/336 Б315 mdacheva_fce@uacg.bg
Марияна Богданова
Инспектор на факултет
maryan@abv.bg
Йордан Шехтанов
Конструктор
9635245/407 Б59/50 yshehtanov_fce@uacg.bg
Зоя Владова
Секретар на катедра
9635245/447, 029633259 Корпус А, етаж 3, 301Б zoya.vladova@abv.bg
Мария Маджова
Секретар на катедра
9635245/442 Б438 meh_fce@uacg.bg
инж. Петя Томова-Пенкова
Секретар на катедра
9635245/659 Б1039 tomova_fce@uacg.bg
Пенка Маринова
Секретар на катедра
9635245/585 Б13 penka.marinova@gmail.com
Станислава Димитрова
Секретар на катедра
metalni2019@abv.bg
инж. Сашко Димитров
Инженер поддръжка
Б60 sdimitrov_fce@uacg.bg
инж. Красимир Величков
Инженер поддръжка
9635245/713 Б616 kvelich_fce@uacg.bg
инж. Симеон Бояджиев
Инженер поддръжка
744 sbojadjiev@yahoo.com
инж. Павел Давидов
Ръководител лаборатория
9635245/564, 763 А4, Б1048 davidov_fce@uacg.bg
инж. Борислав Симонов
Инженер поддръжка
simonov_fce@uacg.bg
ас. инж. Светослав Делийски
Инженер поддръжка
9635245/440 Б433 snd_fce@uacg.bg
Георги Цонев
Специалист, поддръжка
Б61 gtzonev_fce@uacg.bg
Георги Стоянов
Специалист, поддръжка
9635245/ gstoyanov_fce@uacg.bg