Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател

Тел. Указател

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Водоснабдяване и канализация
Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA)

Инженерна екология
Магистър (MA) за бакалаври

Водно строителство
Бакалавър (BA)

Хидротехническо строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Хидромелиоративно строителство
Магистър (MA) за бакалаври

Управление на водни ресурси
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - ВК мрежи и съоръжения
Магистър (MA) за бакалаври

Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води
Магистър (MA) за бакалаври

Газоснабдяване
Магистър (MA) за бакалаври

Инженерна екология
Бакалавър (BA)

Нефтогазово дело - Управление,мониторинг и експлоатация на газопреносни системи
Магистър (MA) за бакалаври

Хидротехническо строителство - задочно
Магистър (MA)

Водоснабдяване и канализация - задочно
Магистър (MA)

Хидромелиоративно строителство - задочно
Магистър (MA)

Хидростроителство
Магистър (MA)

Хидростроителство - задочно
Магистър (MA)

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
доц. д-р инж. Ирина Костова
Декан
9635245/582; +359886600865 А412 irkostova@abv.bg
доц. д-р инж. Весела Евгениева Захариева
Зам.-декан по учебната дейност
9635245/696; 0988634189 А423 vesela.zakharieva@gmail.com
доц. д-р инж. Петър Иванов Филков
Зам.-декан по научна и международна дейност
9635245/589 А406 pifilkov@yahoo.com
проф. д-р инж. Димитър Кирилов Аличков
Ръководител катедра
9635245/695 А410 d.alitchkov@aquains.com
проф. д-р инж. Николай Павлов Лисев
Ръководител катедра
9635245/596 или 329 А403 lisev_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Светлана Велкова Лилкова-Маркова
Ръководител катедра
02 9635245 вътр. 657 Б1028 lilkova_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Виктор Добрев Ташев
Ръководител катедра
+359 2 866 8287; +359 2 963 5245 /670/ А404 tashev_fhe@uacg.bg
доц. д-р физ. Звезделин Иванов Пейков
Ръководител катедра
963-52-45/408 Р255 peykov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Ирина Славова Рибарова
Преподавател
00359 886315232 А414 ribarova.irina@gmail.com
проф. д-р инж. Димитър Савов Кисляков
Преподавател
9635245/342 Б7 kiss_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Красимир Велков Петров
Преподавател
9635245/592, 8661967 А408 и Ректорат 219 k_petrov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Виктор Илиев Ризов
Преподавател
9635245/551 Б1043 v_rizov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Петър Димитров Павлов
Преподавател
9635245/551, 468 ; 0888-751313 Б1031, Б113 pdp_mech_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж.хим. Соня Велкова Димитрова
Преподавател
9635245/622 А9 son_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Красимир Василев Кукурин
Преподавател
9635245/499 А414 k.kukurin@dikras.com
доц. д-р инж. Мария Иванова Маврова-Гиргинова
Преподавател
+359 889 884 321 A425 margir_fhe@abv.bg
доц. д-р инж. Ангел Красимиров Захариев
Преподавател
9635245/598 А426 hydrosysbg@abv.bg
доц. д-р инж. Венци Христов Божков
Преподавател
9635245/597 А424 bojkov_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Мартина Димитрова Печинова
Преподавател
9635245/597, 9635245/329 А424 pechin_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Борис Цанков
Преподавател
0884946538 А423 b_tzankov@abv.bg
доц. д-р инж. Димитър Кирилов Георгиев
Преподавател
9635245/581 A420 georgiev_f@abv.bg
доц. д-р инж. Димитър Сенков Лолов
Преподавател
9635245/767 Б1046 dmsl1@abv.bg
доц. д-р инж. Ангелина Тодорова Даскалова
Преподавател
9635245 / 345 Бл.Б- каб.8 galyadas@abv.bg
доц. д-р физ. Светлана Трифонова Джамбова
Преподавател
3592-9635245/505 Р266 std_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Галина Маркова Димова
Преподавател
9635245/ стая 419, корпус А dimova_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Георги Росенов Иванов
Преподавател
+359 885 465 535 Партер от към бул. Др. Цанков 2, Университетска Лаборатория Нанонаука и нанотехнологии george@at-equipment.com
доц. д-р Тони Иванов Венелинов
Преподавател
9635245/621 417 (Корпус А) tvenelinov_fhe@uacg.bg
доц. д-р физ. Ангел Апостолов
Преподавател
0888-32-77-78 Р268 angelapos@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Тоньо Минков Чолаков
Преподавател
02/9635245/650 А422 tonyomc_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Йордан Димитров Герински
Преподавател
9635245/689 А407 gerin_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Албена Петрова Дойчева
Преподавател
9635245/652 Б1032 doicheva_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Димитрина Димитрова Киндова-Петрова
Преподавател
9635245/656 Б1029 dkindova@abv.bg
гл.ас. д-р физ. Анна Кирилова Амова-Костова
Преподавател
9635245/ Р268 ani@icentres.net
гл.ас. д-р инж. Мариана Петрова Колева
Преподавател
9635245/572, 573 A412, А104 m_kolleva@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Силвия Георгиева Кирилова
Преподавател
9635245/672 402,508 silvia79kirilova@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Сава Богданов Тачев
Преподавател
9635245/662 А401 sava371@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Таня Цвяткова Игнева-Данова
Преподавател
9635245/ 415 igneva@mail.bg
гл.ас. д-р инж. Емил Цветанов Цанов
Преподавател
411 e.tsanov@mail.bg
гл.ас. д-р инж. Владимир Георгиев Кукурин
Преподавател
+35929635245 / 662 421 v_kukurin@yahoo.com
гл.ас. д-р инж. Виден Лъчезаров Радованов
Преподавател
каб. 419, корпус A v_radovanov@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова Ангелова
Преподавател
409 irina_ang@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Силвия Петкова
Преподавател
9635245/342 каб. Б7 /топла връзка/ SSP_FHE@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Петър Веселинов Тодоров
Преподавател
А401/ЦНИЛХИ ptodorov_fhe@uacg.bg
ас. д-р инж. Димитър Петров Миташев
Преподавател
Б 1029 mitashev@abv.bg
ас. инж. Боян Чавдаров Борисов
Преподавател
9635245/693 А417 boyan_borisov@abv.bg
ас. инж. Борислав Николов Наков
Преподавател
9635245/766 Б1044 nakov_bobi@abv.bg
ас. инж. Емил Борисов Хаджидочев
Преподавател
9635245/664 Б1041 hadjidochev_fhe@uacg.bg
ас. инж. Огнян Кирилов Тодоров
Преподавател
522 ogyto_fhe@uacg.bg
ас. инж. Борислав Методиев Инджов
Преподавател
415 , корпус А bindjov4525@abv.bg
ас. инж. Наталия Бобева Иванова
Преподавател
534 Р-262 bobeva_fhe@uacg.bg
инж. Васил Петров Василев
Докторант
vassilev_fhe@uacg.bg
проф. д.н. инж. Румен Владимиров Арсов
Преподавател (пенсиониран)
866 8995 А418 r_arsov_fhe@uacg.bg
проф. д.н. инж. Боян Петров Боянов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/581 А420 boyanov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Петър Колев Калинков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/595 А409 kalinkov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Ганчо Христов Димитров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/685 А411 prof.dimitrov@abv.bg
проф. д-р инж. Димитър Николов Тошев
Преподавател (пенсиониран)
02/8668287 02/9635245/670 А405 d_toshev_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Богдан Йорданов Казаков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/596 А401 kazakov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Мариана Николова Мараджиева
Преподавател (пенсиониран)
9635245/784 А421 marmar_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Иван Стефанов Калчев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/264 A424 kaltchev_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Явор Добрев Михов
Преподавател (пенсиониран)
0898353376; 9635245/654 Б1030 mihov_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Драган Вътев Драганов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/580 А417 draganov_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Росица Николаева Тодорова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/780 А425 rosnik_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Игнат Йотов Игнатов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/598 А426 ign_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Кръстю Тодоров Даскалов
Преподавател (пенсиониран)
+359 2 8 666 375;9635245/686; GSM: +359 887 697 372 А403 daskalov_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Момчил Димитров Василев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/689; +359888915335 А407 omivsl_fhe@uacg.bg
доц. д-р Стефана Георгиева Гайдарова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/345 Б308 gaid_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Веселина Василева Пантофчиева
Преподавател (пенсиониран)
9635245/7646 Б1044 pantoff_fhe@uacg.bg
доц. д-р Йордан Иванов Клечеров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/652 Б1032 klech_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Стефан Георгиев Ганчев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/664 Б1041 ganum_sg@abv.bg
гл.ас. физ. Николай Стаменов Михайлов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/340 Р255 nmihailov_fhe@uacg.bg
проф. д.н. инж. Емил Георгиев Маринов
Преподавател (починал)
8666375;9635245/686 А403 marinov_fhe@uacg.bg
проф. д.н. инж. Коста Апостолов Младенов
Преподавател (починал)
9635245/652, 02 963-26-36 Б1032 mladenov_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Стефан Първанов Модев
Преподавател (починал)
9635245/672 А402, A204 modev_fhe@uacg.bg
гл.ас. инж. Златина Миткова Русева
Преподавател (бивш)
9635245/589 А406 zlatina_fhe@uacg.bg
Биляна Александрова Димова
Инспектор на факултет
bib_al@abv.bg
Десислава Михова Йоновска
Инспектор на факултет
dyonovska@gmail.com
физ. Симеон Стефанов Трендафилов
Организатор
9635245/232 Р172 simtrnd@dir.bg
инж. Ангел Славов Караджинов
Конструктор
9635245/742 лаборатория "Хидротехника" karadj_fhe@uacg.bg
Иван Петков Минчев
Конструктор
9635245/316 iminchev_fhe@uacg.bg
хим. Светлана Петрова Лазарова
Химик
9635245/573 104A ssvetlanalazarova@abv.bg
хим. Орхидея Стоянова Карпузова
Химик
104 karpuzova_fhe@uacg.bg
Десислава Савова Иванова
Секретар на катедра
9635245/594 А413А vkpv@mail.bg
Емилия Николова Ангелова
Секретар на катедра
9635245/483 А416 emito.angelova@abv.bg
Марина Илиева Маркова
Секретар на катедра
9635245/752 Б1042 marina_fhe@uacg.bg
Валентин Христов Маринков
Специалист, поддръжка
9635245/742 vmarinkov_fhe@uacg.bg
Тодор Димитров Чардаков
Специалист, поддръжка
9635245/505 Р160а tchardakov_fhe@uacg.bg
Огнян Георгиев Георгиев
Специалист, поддръжка
9635245/573 А105 oger_fhe@uacg.bg
Илия Василев Велков
Специалист, поддръжка
9635245/329 ЦНИЛХИ velkovv_fhe@uacg.bg