Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
доц. д-р инж. Ирина Костова
Декан
9635245/582; +359886600865 А412 irkostova@abv.bg
доц. д-р инж. Весела Захариева
Зам.-декан по учебната дейност
0988634189 А423 vesela.zakharieva@gmail.com
доц. д-р инж. Петър Филков
Зам.-декан по научна и международна дейност
9635245/589 А406 pifilkov@yahoo.com
проф. д-р инж. Димитър Аличков
Ръководител катедра
9635245/695 А410 d.alitchkov@aquains.com
проф. д-р инж. Николай Лисев
Ръководител катедра
9635245/596 или 329 А403 lisev_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова
Ръководител катедра
02 9635245 вътр. 657 Б1028 lilkova_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Виктор Ташев
Ръководител катедра
+359 2 866 8287; +359 2 963 5245 /670/ А404 tashev_fhe@uacg.bg
доц. д-р физ. Звезделин Пейков
Ръководител катедра
963-52-45/408 Р255 peykov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Ирина Рибарова
Преподавател
00359 886315232 А414 ribarova.irina@gmail.com
проф. д-р инж. Димитър Кисляков
Преподавател
9635245/342 Б7 kiss_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Красимир Петров
Преподавател
9635245/592, 8661967 А408 и Ректорат 219 k_petrov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Виктор Ризов
Преподавател
9635245/551 Б1043 v_rizov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Петър Павлов
Преподавател
9635245/551, 468 ; 0888-751313 Б1031, Б113 pdp_mech_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж.хим. Соня Димитрова
Преподавател
9635245/622 А9 son_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Красимир Кукурин
Преподавател
9635245/499 А414 k.kukurin@dikras.com
доц. д-р инж. Мария Маврова-Гиргинова
Преподавател
+359 889 884 321 A425 margir_fhe@abv.bg
доц. д-р инж. Ангел Захариев
Преподавател
9635245/598 А426 hydrosysbg@abv.bg
доц. д-р инж. Венци Божков
Преподавател
9635245/597 А424 bojkov_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Мартина Печинова
Преподавател
0887 964583 А402 martinapechinova@abv.bg
доц. д-р инж. Борис Цанков
Преподавател
0884946538 А423 b_tzankov@abv.bg
доц. д-р инж. Димитър Георгиев
Преподавател
9635245/581 A420 georgiev_f@abv.bg
доц. д-р инж. Димитър Лолов
Преподавател
9635245/767 Б1046 dmsl1@abv.bg
доц. д-р физ. Светлана Джамбова
Преподавател
3592-9635245/505 Р266 std_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Галина Димова
Преподавател
9635245/ стая 419, корпус А dimova_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Георги Иванов
Преподавател
+359 885 465 535 Партер от към бул. Др. Цанков 2, Университетска Лаборатория Нанонаука и нанотехнологии george@at-equipment.com
доц. д-р Тони Венелинов
Преподавател
417 (Корпус А) tvenelinov_fhe@uacg.bg
доц. д-р физ. Ангел Апостолов
Преподавател
0888-32-77-78 Р268 angelapos@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Боян Борисов
Преподавател
9635245/693 А417 boyan_borisov@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Тоньо Чолаков
Преподавател
02/9635245/650 А422 tonyomc_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Йордан Герински
Преподавател
9635245/689 А407 gerin_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Албена Дойчева
Преподавател
9635245/652 Б1032 doicheva_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова
Преподавател
9635245/656 Б1029 dkindova@abv.bg
гл.ас. д-р физ. Анна Амова-Костова
Преподавател
9635245/ Р268 ani@icentres.net
гл.ас. д-р инж. Мариана Колева
Преподавател
9635245/572, 573 A412, А104 m_kolleva@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Силвия Кирилова
Преподавател
9635245/660 402,508 silvia79kirilova@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Сава Тачев
Преподавател
9635245/662 А401 sava371@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Таня Игнева-Данова
Преподавател
9635245/ 415 igneva@mail.bg
гл.ас. д-р инж. Емил Цанов
Преподавател
411 e.tsanov@mail.bg
гл.ас. д-р инж. Владимир Кукурин
Преподавател
+35929635245 / 662 421 v_kukurin@yahoo.com
гл.ас. д-р инж. Виден Радованов
Преподавател
каб. 419, корпус A v_radovanov@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Ирина Ангелова
Преподавател
409 angelova_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Силвия Петкова
Преподавател
9635245/342 каб. Б7 /топла връзка/ SSP_FHE@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Петър Тодоров
Преподавател
А401/ЦНИЛХИ ptodorov_fhe@uacg.bg
гл.ас. д-р физ. Васил Тинчев
Преподавател
Р267 tinchev_fhe@uacg.bg
ас. д-р инж. Димитър Миташев
Преподавател
Б 1029 mitashev@abv.bg
ас. инж. Борислав Инджов
Преподавател
415 , корпус А bindjov4525@abv.bg
ас. инж. Наталия Иванова
Преподавател
534 Р-262 bobeva_fhe@uacg.bg
проф. д.н. инж. Румен Арсов
Преподавател (пенсиониран)
866 8995 А418 r_arsov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Петър Калинков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/595 А409 kalinkov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Ганчо Димитров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/685 А411 prof.dimitrov@abv.bg
проф. д-р инж. Димитър Тошев
Преподавател (пенсиониран)
02/8668287 02/9635245/670 А405 d_toshev_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Богдан Казаков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/596 А401 kazakov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Иван Калчев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/264 A424 kaltchev_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Драган Драганов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/580 А417 draganov_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Росица Тодорова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/780 А425 rosnik_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Кръстю Даскалов
Преподавател (пенсиониран)
+359 2 8 666 375;9635245/686; GSM: +359 887 697 372 А403 daskalov_fhe@uacg.bg
гл.ас. физ. Николай Михайлов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/340 Р255 nmihailov_fhe@uacg.bg
проф. д-р инж. Мариана Мараджиева
Преподавател (починал)
9635245/784 А421 marmar_fhe@uacg.bg
доц. д-р инж. Ангелина Даскалова
Преподавател (бивш)
galyadas@abv.bg
Биляна Димова
Инспектор на факултет
bib_al@abv.bg
Десислава Йоновска
Инспектор на факултет
dyonovska@gmail.com
физ. Симеон Трендафилов
Организатор
9635245/232 Р172 simtrnd@dir.bg
хим. Светлана Лазарова
Химик
9635245/573 104A ssvetlanalazarova@abv.bg
Десислава Иванова
Секретар на катедра
9635245/594 А413А vkpv@mail.bg
Емилия Ангелова
Секретар на катедра
9635245/483 А416 emito.angelova@abv.bg
Марина Маркова
Секретар на катедра
9635245/752 Б1042 marina_fhe@uacg.bg
Валентин Маринков
Специалист, поддръжка
9635245/742 vmarinkov_fhe@uacg.bg
Тодор Чардаков
Специалист, поддръжка
9635245/505 Р160а tchardakov_fhe@uacg.bg
Илия Велков
Специалист, поддръжка
9635245/329 ЦНИЛХИ velkovv_fhe@uacg.bg