Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
проф. д-р Владимир Тодоров
Декан
+359 2 866 5931;+359 2 963 5245 ext. 320 Р317 vtt_fte@uacg.bg
доц. д-р инж.геол. Ивайло Йорданов Иванов
Зам.-декан по учебната дейност
9635245/330; GSM 0887516007 Р315 bulgeo@dir.bg
проф. д-р инж. Дарина Николаева Нитова
Зам.-декан по научна и международна дейност
9635245/563 Б753 d_nitova@hotmail.com
проф. д-р инж. Владимир Иванов Костов
Ръководител катедра
9635245/434 Р105а kostov_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Стойо Тодоров
Ръководител катедра
9635245/638, 576, 579, +35928665810 P213, Б752 stoyo.todorov@gmail.com
проф. д-р инж. Николай Ганчев Михайлов
Ръководител катедра
9635245/558 Б 728 road.uacg@gmail.com
доц. д-р мат. Юлияна Костадинова Бонева
Ръководител катедра
9635245/321 Р426 boneva_fte@uacg.bg
доц. д-р Диана Тодорова Йорданова
Ръководител катедра
9635245/768 A 724 kniga_07@abv.bg
проф. д-р инж. Лена Анастасова Михова
Преподавател
9635245/330 Р327 lmihova_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев
Преподавател
9635245/647 gsm: 0888 738934 Б751 mlepoev_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Юлиан Йорданов Тотев
Преподавател
Б3 ps_sts_zs@abv.bg
проф. д-р мат. Цанко Дончев Дончев
Преподавател
9635245/620 Р234 tzankodd@gmail.com
проф. д-р мат. Ганчо Тачев Тачев
Преподавател
Р427 gtt_fte@uacg.bg
доц. д-р инж.геол. Ася Божидарова Божинова-Хаапанен
Преподавател
9635245/234 Р315 assia_bo2002@yahoo.com
доц. д-р инж. Мирослав Георгиев Тодоров
Преподавател
9635245/245 Р303а todorov_2014@abv.bg
доц. д-р инж. Ягода Крумова Тодорова
Преподавател
9635245/556 Б729 jat_fte@uacg.bg
доц. д-р инж. Румен Ангелов Миланов
Преподавател
9635245/558 728 rmilanov_fte@uacg.bg
доц. д-р инж. Евелина Иванова Иванова
Преподавател
9635245/661 Б2б eivanova_fte@uacg.bg
доц. д-р инж. Петър Василев Николов
Преподавател
9635245/470 Б2а nikolov_fte@uacg.bg
доц. д-р мат. Владимир Димитров Самодивкин
Преподавател
9635245/274 Р231 vlsam_fte@uacg.bg
доц. д-р мат. Галина Божилова Пелова
Преподавател
9635245/250 Р235 galina_fte@uacg.bg
доц. д-р мат. Иван Петров Димитров
Преподавател
9635245/617 Р230а ivanp_fte@uacg.bg
доц. д-р мат. Диана Тодорова Стоева
Преподавател
9635245/274 Р232 stoeva_fte@uacg.bg
доц. д-р икон. Тончо Белчев Тончев
Преподавател
865-91-77;9635245/421 Б11 toncho_fte@uacg.bg
доц. д-р Анета Еленкова Маричова
Преподавател
9635245/787 А208 marichova_fte@uacg.bg
доц. д-р Симеон Стефанов
Преподавател
233 sim_stef@yahoo.com
доц. д-р инж. Андрей Емануилов Тоцев
Преподавател
9635245/612 305-A a_tocev@abv.bg
доц. д-р инж. Весела Тодорова Филипова
Преподавател
9635245/ JSM 0888671512 729 vesela_filipova@abv.bg
доц. д-р инж. Лазар Димитров Георгиев
Преподавател
9635245/503 Б19 lazar_fte@uacg.bg
доц. д-р мат. Станислава Славчева Стоилова
Преподавател
230А (Ректорат) stoilova_fte@uacg.bg
доц. д-р инж. Валентин Николов
Преподавател
nikolov_hpc@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Кина Симеонова Куцарова
Преподавател
9635245/619 Б749 kucarova_fte@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Димитър Кирилов Мартинов
Преподавател
9635245/568 Б730 dmartinov_fte@uacg.bg
гл.ас. д-р Владимир Асенов Раденков
Преподавател
9635245/562 A 725 vladi_mir@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Николай Ангелов Керенчев
Преподавател
9635245/528 - не работи, справка телефонна централа УАСГ Р 306-a kerenchev@hotmail.com
гл.ас. д-р инж. Ванина Иванова Попова
Преподавател
Б 731 popova.vanina@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Иванка Костадинова Топурова - Тодорова
Преподавател
+35929635245/503 ivankatopurova@yahoo.com
гл.ас. д-р инж. Цветан Валентинов Благоев
Преподавател
0878710055 Б753 ceco_z@abv.bg
гл.ас. д-р Стоян Стоянов Шаламанов
Преподавател
stoyan26@yahoo.com
гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай
Преподавател
Б730 irenasulay@abv.bg
гл.ас. д-р Илия Руменов Тодоров
Преподавател
А725 iliq_rt@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Николай Милев
Преподавател
0888 630 173 399 milev_fte@uacg.bg
гл.ас. мат. Иларион Димитров Иларионов
Преподавател
9635245/349 Р427 iilarionov_fte@uacg.bg
ас. инж. Ваня Любомирова Петкова
Преподавател
9635245/234 Р327 vaniapetk@abv.bg
ас. инж. Тодор Тодоров Тодоров
Преподавател
9635245/559 Б727 ttodorov_fte@uacg.bg
ас. мат. Петър Василев Стоев
Преподавател
9635245/617 Р316а pvs_fte@uacg.bg
ас. инж. Владимир Пламенов Попов
Преподавател
9635245/576 750 vpopov_fte@mail.bg
ас. Анжелика Емилова Динкова
Преподавател
0877194394 А 208 anjelica_d@abv.bg
ас. инж. Марин Славчев Дончев
Преподавател
Б730 marin_sd@abv.bg
ас. мат. Магдалина Василева Узунова
Преподавател
9635245/ 426 magi.uzunova@abv.bg
ас. мат. Михаил Атанасов Хамамджиев
Преподавател
317 (Ректорат) m_hamamdjiev@abv.bg
ас. инж. Мартина Славчева Благоева
Преподавател
nikolova23@abv.bg
ас. Мила Белобрадова
Преподавател
9635245/768 A206 belobradova.mila@gmail.com
ас. инж. Александър Жипонов
Преподавател
Кабинет 12 ajiponov_fte@uacg.bg
ас. инж. Десислава Митева
Преподавател
корпус Б, каб. Б-2 des.miteva@gmail.com
проф. д-р инж. Петър Трифонов Стефанов
Хоноруван преподавател
9635245/566 732 pstefanov_fte@uacg.bg
проф. д-р мат. Михаил Mихайлов Константинов
Хоноруван преподавател
+359-2-9635245 (250) Р235 mmk_fte@uacg.bg
проф. д-р Тодор Петров Тодоров
Хоноруван преподавател
9635245/ 768 А 206 tedy_far@uacg.bg
ас. инж. Нина Павлова Постолова
Хоноруван преподавател
Б751 ninapb@mail.bg
проф. д.н. инж. Теодор Георгиев Етимов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/612 Р305А tetimov_fte@uacg.bg
проф. д.н. мат. Тодор Рачев Гичев
Преподавател (пенсиониран)
866-59-31;9635245/620 Р233 tgichev@yahoo.com
проф. д-р инж. Трифон Славчов Германов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/434 Р105а germanov_fte1@abv.bg
проф. д-р инж. Георги Костадинов Илов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/248 Р304 gilov_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Добрин Денев Денев
Преподавател (пенсиониран)
8661967 Р219 dobrin_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Иван Стефанов Трифонов
Преподавател (пенсиониран)
65-11-89; 9635245/571 Б732 ist_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Енчо Минков Дулевски
Преподавател (пенсиониран)
9635245/508 Б12 emd_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Илия Иванов Иванчев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/661 Б2б pr.ivanchev@mail.bg
проф. д-р инж. Костадин Христев Топуров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/470 Б2а topurov_rec@uacg.bg
проф. д-р инж. Йордан Иванов Тотев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/576 jtotev_fte@uacg.bg
доц. д-р инж. Желю Димитров Желев
Преподавател (пенсиониран)
8656686;9635245/240 Р303а jellev_fte@uacg.bg
доц. д-р инж. Златка Иванова Денчева
Преподавател (пенсиониран)
9635245/619, 963 32 79 Б749 zdencheva_fte@uacg.bg
доц. д-р инж. Донка Иванова Гутева
Преподавател (пенсиониран)
9635245/559 Б727 dig_fte@uacg.bg
доц. инж.геол. Радослав Велков Върбанов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/438 314 r_varbanov_fte@uacg.bg
гл.ас. инж. Митко Иванов Дечев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/470 Б2а middechev@abv.bg
проф. д-р инж. Михаил Петров Събев
Преподавател (починал)
9635245/647 753 msabev_fte@uacg.bg
гл.ас. д-р мат. Атанас Любенов Хамамджиев
Преподавател (починал)
9635245 / 320 Р 317 alh_fte@uacg.bg
гл.ас. инж. Сребрен Благоев Пишмиров
Преподавател (починал)
9635245/563 Б753 spishmirov_fte@uacg.bg
инж. Десислава Василева Паунова
Преподавател (бивш)
georgieva.tsi@gmail.com
проф. д-р инж. Борислав Любомиров Киров
Преподавател (бивш)
9635245/528 Р306а kirov_fte@uacg.bg
ас. д-р инж. Любомир Карадех
Преподавател (бивш)
9635245/508 Б12 karadeh@abv.bg
ас. инж. Цветан Трендафилов Иванов
Преподавател (бивш)
306 А, Ректората cvetan_ivanov@mail.bg
д-р инж. Борислав Димитров Христов
Преподавател (бивш)
bhristov_fte@uacg.bg
Мирослава Иванова Иванова
Организатор на факултет
mirrka@mail.bg
инж. Ети Милчева Белова-Радоева
Инспектор на факултет
9635245/590 Б 317 belova_rec@uacg.bg
Снежана Боянова Котовска
Секретар на катедра
9635245/245 Р104 skotovska_fte@uacg.bg
мат. Албена Трайчова Владимирова
Секретар на катедра
9635245/324 Р326 atv_fte@uacg.bg
Лилия Иванова Иларионова
Секретар на катедра
9635245/467 А 726 lili_il@abv.bg
инж. Христо Пламенов Грозданов
Секретар на катедра
0888 91 91 71 hristogrozdanov@abv.bg
Македонка Илиева Заркова
Секретар на катедра
makedonka@abv.bg
инж. Николай Стефанов Попов
Инженер поддръжка
9635245/245 Р104 popov_fte@uacg.bg
инж. Сергей Василиевич Козловский
Инженер поддръжка
9635245/636 lаб. "Железници" skozlovski_fte@uacg.bg
инж. Грета Георгиева
Инженер поддръжка
gretigeorgieva99@gmail.com