Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
проф. д-р инж. Елена Пенева Пенева-Златкова
Декан
9635245/645 Р420 penevae_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Иван Стефанов Кунчев
Зам.-декан по учебната дейност
0889476337 Р207 и Р425 ikunchev_fgs@uacg.bg
доц. д-р мат. Екатерина Петрова Михайлова
Зам.-декан по научна и международна дейност
963 52 45 /276, 866 59 31 319 P ; 207Р katiamih_fgs@uacg.bg
проф. д.н. инж. Станислав Василев Василев
Ръководител катедра
0888001424 Р228; P310 stanvasilev@abv.bg
проф. д-р инж. Славейко Господинов Господинов
Ръководител катедра
02 963 5245/331; 02 963 2892; 0888 636 552 Р208 sgospodinov@mail.bg
доц. д-р инж. Кристина Огнянова Микренска-Чернева
Ръководител катедра
Р411/P313 kmikrenska_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Тодор Тодоров Костадинов
Ръководител катедра
9635245/433 Р301;Р413 todork_fgs@abv.bg
проф. д-р инж. Маргарита Пенчева Мондешка
Преподавател
9635245/711 Бл.7-114 mondy_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Петър Тодоров Пенев
Преподавател
9634087;9635245/415 Р226 penevpt_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Пламен Богданов Малджански
Преподавател
8661702;9635245/317 Р228 maldjanp_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Борислав Димитров Маринов
Преподавател
Р125 dimitrovborislav@abv.bg
проф. д-р инж. Теменужка Любенова Бандрова
Преподавател
Р421; Лаборатория по картография tbandrova@abv.bg
доц. д-р инж. Борислав Емилов Александров
Преподавател
9635245/607 Р410-a alekb_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Христо Милев Дечев
Преподавател
+359 878 401 600 Р425 hristo.dechev@yahoo.com
доц. д-р инж. Пaвeл Г. Пaвлoв
Преподавател
P311 ppavIov_fsg@uasq.bg
доц. д-р инж. Нели Димитрова Здравчева
Преподавател
Р125 neli_z@abv.bg
доц. д-р инж. Димитър Тодоров Тонков
Преподавател
Р415 tonkov_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Милена Димитрова Мотева
Преподавател
+359886919353 323 moteva_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Антонио Маринов Ангелов
Преподавател
415 angelov_fgs@uacg.bg
доц. д-р адв. Бисерка Тодорова Маринова
Преподавател
0887 422 714 322 bmarinova_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Татяна Владимирова Ламбева
Преподавател
9635245/577 Р420 lambeva_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Николай Симеонов Найденов
Преподавател
0887249536 УАСГ, Ректорат, каб.226 terra-info@mail.bg
гл.ас. д-р инж. Иванка Георгиева Каменова
Преподавател
Р324 ivkamen@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Юри Павлинов Цановски
Преподавател
9635245/ 500 tzanovski_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р Данаил Стефанов Брезов
Преподавател
9635245/ 233 danail.brezov@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Северина Николаева Джорова-Маринова
Преподавател
9635245/ P422 djorova_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Надежда Христова Ярловска
Преподавател
324 njarlovska@mail.bg
гл.ас. д-р инж. Румяна Анева
Преподавател
325 raneva@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Силвия Тотева Маринова
Преподавател
Р421; Лаборатория по картография marinova_silvia@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Силвия Любенова Кацарска-Филипова
Преподавател
Р228, лаб.121,122 filipova_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Георги Валентинов Маринов
Преподавател
422 gmarinov_fgs@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Емилия Вилиянова Илиева
Преподавател
Р325 eilieva_@abv.bg
ас. д-р мат. Венцислав Даков Радулов
Преподавател
9635245/277 Р321 vradulov@yahoo.com
ас. д-р инж. Яна Димитрова Кънчева
Преподавател
9635245/277 419 kancheva_fgs@uacg.bg
ас. д-р Таня Юлиянова Никова
Преподавател
417 to_4e@abv.bg
ас. инж. Георги Тодоров Митрев
Преподавател
9635245/236 422 gmitrev_fgs@uacg.bg
ас. инж. Гергана Боянова Антова
Преподавател
029635245 / в.439 Р311 antova_fgs@uacg.bg
ас. инж. Костадин Ангелов Николов
Преподавател
9635245/347 Р409 nikolovk_fgs@uacg.bg
ас. инж. Иван Костадинов Деянов
Преподавател
9635245/328 Р325 ideyanov_fgs@uacg.bg
ас. инж. Евгени Симеонов Кръстанов
Преподавател
9635245/328 Р412 krastan_fgs@uacg.bg
ас. инж. Катя Манолова Коцева
Преподавател
9635245/328 Р412 katkotz@abv.bg
ас. Лилия Иванова Велинова
Преподавател
9635245/544 Р417 velinova_fgs@uacg.bg
ас. мат. Ирена Ангелова Първанова
Преподавател
GSM 0898984357, сл.9635245/273 Р419 iparvanova_fgs@uacg.bg
ас. инж. Николай Добринов Денев
Преподавател
9635245/323 412 nikolai.denev@gmail.com
ас. инж. Ивайло Николаев Радев
Преподавател
9635245/ Х Х Х 424 ivoradev_bg@abv.bg
ас. инж. Тамара Христова Илиева-Цветкова
Преподавател
9635245/ 411Р ilieva_tamara@yahoo.com
ас. инж. Петър Димитров Димитров
Преподавател
324 peterdimitrov7@gmail.com
ас. инж. Георги Танчев
Преподавател
tanchev_fgs@uacg.bg
ас. инж. Петя Иванова Георгиева
Преподавател
413 ректорат petyageorgieva14@gmail.com
ас. инж. Радослав Николаев Николов
Преподавател
413Р rnikolov.fgs@gmail.com
ас. инж. Ани Стефанова
Преподавател
P315a stefanova_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Васил Георгиев Вълчинов
Преподавател (пенсиониран)
9635245 Р410А v_valchinov@abv.bg
проф. д-р инж. Пеньо Димитров Пенев
Преподавател (пенсиониран)
8661917;9635245/714 R401 penevp_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Костадин Николов Костадинов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/439 Р312 kostadin_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Бано Петров Банов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/539 Р313 bannobannov@gmail.com
доц. д-р инж. Радка Христова Янева
Преподавател (пенсиониран)
;9635245/439 Р311 yanevar_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Руска Димитрова Динкова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/628 Р315а dinkovar_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Люба Василева Павлова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/326, 8651078 Р236 pavloval_fgs@uacg.bg
доц. д-р мат. Наташа Кирилова Данаилова
Преподавател (починал)
963 52 45 /276, 866 59 31 Р319 natasha.danailova@abv.bg
инж. Бонка Радославова Стефанова
Преподавател (бивш)
9635245/525 Р151 bstefanova_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Ана Христева Стоева
Преподавател (бивш)
9635245/626 Р328 anastoevabg@yahoo.com
доц. д.н. инж. Димитър Стойнов Димитров
Преподавател (бивш)
9635245/ dimitrov_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Иван Георгиев Здравчев
Преподавател (бивш)
9635245/302 Р424 zdravche_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Георги Илиев Андонов
Преподавател (бивш)
8665874;9635245/583 Р328 andonovg_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Анни Кирилова Делиева
Преподавател (бивш)
9635245/626 Р322 delievaa_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Николай Райков Колевски
Преподавател (бивш)
9635245/762 Бл.7-119 kolevski_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Мая Благоева Илиева
Преподавател (бивш)
Р313 milieva_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Иван Руменов Янков
Преподавател (бивш)
Р315а yankov_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Станислава Свиленова Вълчева
Преподавател (бивш)
valcheva.ss@gmail.com
ас. д-р Цветослава Иванова Зарева-Пеева
Преподавател (бивш)
0879 363 898 ci_zareva@abv.bg
ас. инж. Иван Василев Запрянов
Преподавател (бивш)
9635245/ 323 ivanzaprjnov@gmail.com
ас. инж. Йордан Колев Йорданов
Преподавател (бивш)
yordanovv_fgs@uacg.bg
ас. инж. Иван Стайков Стайков
Преподавател (бивш)
asd@asd.asd
ас. инж. Калина Георгиева Шилова - Джаникова
Преподавател (бивш)
Р413 shilova_fgs@uacg.bg
ас. инж. Светослав Михайлов Геков
Преподавател (бивш)
P411 svetoslav_gekov@abv.bg
мат. Албена Трайчова Владимирова
Инспектор на факултет
9635245/324 Р326 atv_fte@uacg.bg
инж. Цветана Стойчева Радева
Организатор
208а radeva_fgs@uacg.bg
инж. Елена Николова Пейчинова
Геодезист
9635245/371 Р121 elypey99@yahoo.com
инж. Стефан Иванов Бончев
Геодезист
Лаборатория по картография bonchev_st@abv.bg
Красимира Стефанова Васева
Секретар на катедра
9635245/347 409P geo_fgs@uacg.bg
инж. Лилия Григорова Балабанова
Инженер поддръжка
9635245/460, 9635245/301, 0884068133 P212, Р419а liliab_fgs@uacg.bg