Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
доц. д-р инж. Борислав Александров
Преподавател
9635245/607 Р410-a alekb_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Антонио Ангелов
Преподавател
415 angelov_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Румяна Анева
Преподавател
325 raneva@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Гергана Антова
Преподавател
029635245 / в.439 Р311 antova_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Цветелина Атанасова-Евденова
Преподавател
125 tsatanasova_fgs@uacg.bg
инж. Лилия Балабанова
Инженер поддръжка
9635245/460, 9635245/301, 0884068133 P212, Р419а liliab_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Теменужка Бандрова
Преподавател
Р421; Лаборатория по картография tbandrova@abv.bg
доц. д-р инж. Бано Банов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/539 Р313 bannobannov@gmail.com
инж. Стефан Бончев
Геодезист
Лаборатория по картография bonchev_st@abv.bg
доц. д-р мат. Данаил Брезов
Преподавател
9635245/ 233 danail.brezov@gmail.com
Красимира Васева
Секретар на катедра
9635245/347 409P geo_fgs@uacg.bg
проф. д.н. инж. Станислав Василев
Ръководител катедра
0888001424 Р228; P310 stanvasilev@abv.bg
мат. Албена Владимирова
Инспектор на факултет
Р326, Р208А atv_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Васил Вълчинов
Преподавател (пенсиониран)
0889898185 Р410А v_valchinov@abv.bg
ас. инж. Петя Георгиева
Преподавател
413 ректорат petyageorgieva14@gmail.com
проф. д-р инж. Славейко Господинов
Ръководител катедра
02 963 5245/331; 02 963 2892; 0888 636 552 Р208 sgospodinov@mail.bg
инж. Цочо Данчев
Докторант
tsdanchev_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Христо Дечев
Преподавател
+359 878 401 600 Р425 hristo.dechev@yahoo.com
ас. инж. Иван Деянов
Преподавател
9635245/328 Р325 ideyanov_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Северина Джорова-Маринова
Преподавател
9635245/ P422 djorova_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Руска Динкова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/628 Р315а dinkovar_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Нели Здравчева
Преподавател
Р125 neli_z@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Емилия Илиева
Преподавател
Р325 eilieva_@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Тамара Илиева-Цветкова
Преподавател
9635245/ 411Р ilieva_tamara@yahoo.com
гл.ас. д-р инж. Иванка Каменова
Преподавател
Р324 ivkamen@abv.bg
ас. инж. Арсени Каранов
Преподавател
karanov_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Силвия Кацарска-Филипова
Преподавател
Р228, лаб.123 filipova_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Костадин Костадинов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/439 Р312 kostadin_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Тодор Костадинов
Ръководител катедра
9635245/433 Р301;Р413 todork_fgs@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Евгени Кръстанов
Инженер поддръжка
9635245/328 Р412 krastan_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Иван Кунчев
Зам.-декан по учебната дейност
0889476337 Р207 и Р425 ikunchev_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
Преподавател
9635245/277 419 kancheva_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Татяна Ламбева
Преподавател
9635245/577 Р420 lambeva_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Пламен Малджански
Преподавател
8661702;9635245/317 Р228 maldjanp_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Борислав Маринов
Преподавател
Р125 dimitrovborislav@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Георги Маринов
Преподавател
422 gmarinov_fgs@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Силвия Маринова
Преподавател
Р421; Лаборатория по картография marinova_silvia@abv.bg
доц. д-р адв. Бисерка Маринова
Преподавател
0887 422 714 322 bmarinova_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева
Ръководител катедра
P313 kmikrenska_fgs@uacg.bg
ас. инж. Георги Митрев
Преподавател
9635245/236 422 gmitrev_fgs@uacg.bg
доц. д-р мат. Екатерина Михайлова
Зам.-декан по научна и международна дейност
963 52 45 /276, 866 59 31 319 P ; 207Р katiamih_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Маргарита Мондешка
Ръководител катедра
9635245/711 Бл.7-114 mondy_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Милена Мотева
Преподавател
+359886919353 323 moteva_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Николай Найденов
Преподавател
0887249536 УАСГ, Ректорат, каб.226 terra-info@mail.bg
ас. д-р Таня Никова
Преподавател
417 to_4e@abv.bg
ас. инж. Костадин Николов
Преподавател
9635245/347 Р409 nikolovk_fgs@uacg.bg
ас. инж. Радослав Николов
Преподавател
413Р rnikolov.fgs@gmail.com
доц. д-р инж. Пaвeл Г. Пaвлoв
Преподавател
P311 ppavIov_fsg@uasq.bg
доц. д-р инж. Люба Павлова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/326, 8651078 Р236 pavloval_fgs@uacg.bg
инж. Стоян Паталов
Докторант
stoqn.patalov_fgs@uacg.bg
инж. Елена Пейчинова
Геодезист
9635245/371 Р121 elypey99@yahoo.com
проф. д-р инж. Пеньо Пенев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/238 R401 penevp_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Петър Пенев
Преподавател
9634087;9635245/415 Р226 penevpt_fgs@uacg.bg
проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова
Декан
9635245/645 Р420 penevae_fgs@uacg.bg
ас. мат. Ирена Първанова
Преподавател
GSM 0898984357, сл.9635245/273 Р419 iparvanova_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Ивайло Радев
Преподавател
9635245/ Х Х Х 424 ivoradev_bg@abv.bg
инж. Цветана Радева
Организатор
208а radeva_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р мат. Венцислав Радулов
Преподавател
9635245/277 Р321 vradulov@yahoo.com
ас. инж. Ани Стефанова
Преподавател
P315a stefanova_fgs@uacg.bg
ас. инж. Велина Стоянова
Преподавател
411Р vel.stoyanova@gmail.com
ас. инж. Георги Танчев
Преподавател
tanchev_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Димитър Тонков
Преподавател
Р415 tonkov_fgs@uacg.bg
ас. д-р инж. Добромир Филипов
Преподавател
каб.125Р, лаб. 122, 123 Р dobrigf@abv.bg
доц. д-р инж. Юри Цановски
Преподавател
9635245/ 500 tzanovski_fgs@uacg.bg
доц. д-р инж. Радка Янева
Преподавател (пенсиониран)
;9635245/439 Р311 yanevar_fgs@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Надежда Ярловска
Преподавател
324 njarlovska@mail.bg