Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Христо Грозданов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Пътища и транспортни съоръжения - Секретар на катедра

гл.ас. д-р инж. Христо Грозданов
Приемно време

 

05.01.2015 - 10:00 -

Телефон 0888 91 91 71
E-mail hristogrozdanov@abv.bg
Семейно положение неженен
Постъпил в УАСГ 2011

Образование

2006 - 2011 УАСГ - София - Пътно строителство

Езици

Български

Английски

Членство

ББАПБ

Научни и академични длъжности

асистент към катедра "Пътища"

Курсови задачи и задания